Hopp til hovedinnhold
Von Willebrands sykdom gir lite plager hos de fleste som har tilstanden.
Von Willebrands sykdom gir lite plager hos de fleste som har tilstanden.

Von Willebrands sykdom

Von Willebrandts sykdom er den vanligste blødersykdommen. De fleste som har denne tilstanden, har moderate symptomer i form av noe hyppigere neseblødninger, eventuelt kraftigere menstruasjonsblødninger.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/blod-og-lymfe/von-willebrands-sykdom/ 

Hva er von Willebrands sykdom?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Egenbehandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Von Willebrands sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Yawn BP, Nichols WL, Rick ME. Diagnosis and management of von Willebrand disease: guidelines for primary care. Am Fam Physician 2009; 80: 1261-8. American Family Physician 
 2. Leebeek FW, Eikenboom JC. Von Willebrand's Disease. N Engl J Med. 2016 Nov 24;375(21):2067-2080.PMID: 27959741. PubMed 
 3. Sharma R, Flood VH. Advances in the diagnosis and treatment of Von Willebrand disease. Blood. 2017 Nov 30;130(22):2386-2391. PMID: 29187375 PubMed 
 4. Srivaths L, Kouides PA. Low von Willebrand Factor in Children and Adolescents. A Review. JAMA Pediatrics 2021. pmid:34338716 PubMed 
 5. Sadler JE, Mannucci PM, Berntorp E, et al. Impact, diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Thromb Haemost 2000; 84: 160-74. PubMed 
 6. Mishra V, Paus AC, Tjønnfjord GE. Kirurgi ved alvorlig blødersykdom - kostbar behandling til en liten pasientgruppe. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 883-5. PubMed 
 7. Veyradier A, Jenkins CS, Fressinaud E, et al. Acquired von Willebrand syndrome: from pathophysiology to management. Thromb Haemost 2000; 84: 175-82. PubMed 
 8. Senter for sjeldne diagnoser, Diagnoseinformasjon: von Willebrands sykdom. cms.legehandboka.no 
 9. Warner PE, Critchley HO, Lumsden MA, et al. Menorrhagia I: measured blood loss, clinical features, and outcome in women with heavy periods. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1216-23. PubMed 
 10. Nichols WL, Hultin MB, James AH, et al. Von Willebrand disease (VWD): evidence-based diagnosis and management guidelines, the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Expert Panel report (USA). Haemophilia 2008; 14: 171-232. PubMed 
 11. Mannucci PM. How I treat patients with von Willebrand disease. Blood 2001; 97: 1915-9. Blood 
 12. Miller CH, Haff E, Platt SJ, et al. Measurement of von Willebrand factor activity. J Thromb Haemost 2003; 1: 2191-7. PubMed 
 13. James PD, Connell NT, Ameer B, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. Blood Adv 2021; 5: 280-300. doi:10.1182/bloodadvances.2020003265 DOI 
 14. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv 2021; 5: 301-25. doi:10.1182/bloodadvances.2020003264) DOI 
 15. Gill JC, Castaman G, Windyga J, et al. Hemostatic efficacy, safety, and pharmacokinetics of a recombinant von Willebrand factor in severe von Willebrand disease. Blood 2015; 126: 2038-46. doi:10.1182/blood-2015-02-629873 DOI 
 16. Iversen PO, Sandset PM. Von Willebrands sykdom. Norsk Legemiddelhåndbok, 07.03.2016. legemiddelhandboka.no 
 17. Kvan E, Narum S. P-piller med forlenget syklus - et fremskritt?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2202-3. Tidsskrift for Den norske legeforening