Hopp til hovedinnhold
Hodgkin lymfom opptrer hyppigst i aldersgruppene mellom 15 og 34 år eller over 50 år.
Hodgkin lymfom opptrer hyppigst i aldersgruppene mellom 15 og 34 år eller over 50 år.

Hodgkin lymfom

Hodgkin sykdom, eller Hodgkin lymfom, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Hos de fleste starter symptomene med en forstørret og smertefri lymfeknute.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/lymfekreft/hodgkins-lymfom/ 

Hva er Hodgkin lymfom?

Årsak

Symptomer og tegn

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hodgkin lymfom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Lymfekreft - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje, sist oppdatert 10.12.2021. www.helsedirektoratet.no 
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022. www.kreftregisteret.no 
 3. Helsedirektoratet. Kreft hos barn - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje, sist oppdatert Hodgkin lymfom. Sist oppdatert 26.05.2020. www.helsedirektoratet.no 
 4. Murray PG, Young LS. An etiological role for the Epstein-Barr virus in the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma. Blood. 2019 Aug 15;134(7):591-596. Epub 2019 Jun 11. PMID: 31186275 PubMed 
 5. Kristinsson SY, Goldin LR, Bjorkholm M, et al. Genetic and immune-related factors in the pathogenesis of lymphoproliferative and plasma cell malignancies. Haematologica 2009; 94: 1581-1589. PubMed 
 6. Appel BE, Chen L, Buxton AB et al. Minimal Treatment of Low-Risk, Pediatric Lymphocyte-Predominant Hodgkin Lymphoma: A Report From the Children's Oncology Group. J Clin Oncol 2016; 34: 2372-9. pmid:27185849 PubMed 
 7. Franklin J, Eichenauer DA, Becker I et al. Optimisation of chemotherapy and radiotherapy for untreated Hodgkin lymphoma patients with respect to second malignant neoplasms, overall and progression-free survival: individual participant data analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD008814. DOI: 10.1002/14651858.CD008814.pub2 DOI 
 8. Schaapveld M, Aleman BMP, van Eggermond AM, et al . Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin’s Lymphoma. N Engl J Med 2015; 373: 2499-2511. doi:10.1056/NEJMoa1505949 DOI 
 9. Fosså SD, Holte H, Holmen MM, et al. Langtidseffekter etter kappefeltsbehandling for Hodgkins lymfom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 41-4. PubMed 
 10. Fosså SD, Holthe H, Fosså A, Edvardsen T, Kjekshus J, Lund M-B, Pripp AH, Wethal T. Den norske oppfølgningsstudien av pasienter med gjennomgått Hodgkin's lymfom. Febr. 2009. Ikke publ.
 11. Rørvik SD, Abrahamsen IW, Myhre AE et al. Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom Chronic graft-versus-host disease. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Mar 13;143(4). Norwegian. PMID: 36919292 PubMed 
 12. Bohlius J, Herbst C, Reiser M, Schwarzer G, Engert A. Granulopoiesis-stimulating factors to prevent adverse effects in the treatment of malignant lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD003189. DOI: 10.1002/14651858.CD003189.pub4. DOI