Hopp til hovedinnhold

Lymfekreft hos barn

Lymfekreft utgjøres hovedsakelig av de to sykdommene Hodgkins og non-Hodgkins lymfom. Lymfomer rammer både voksne og barn. Hos barn gir moderne behandling en god prognose.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/kreftsykdommer/lymfekreft-hos-barn/ 

Hva er malignt lymfom hos barn?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Malignt lymfom hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Termuhlen AM, Gross TG. Overview of non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents. UpToDate, last updated Mar, 2018. UpToDate 
  2. Crump C, Sundquist K, Sieh W, et al. Perinatal and family risk factors for non-Hodgkin lymphoma in early life: a Swedish national cohort study. J Natl Cancer Inst 2012; 104:923. PubMed 
  3. McClain KL, Kamdar K. Overview of Hodgkin lymphoma in children and adolescents. UpToDate, last updated Dec 05, 2014 . UpToDate 
  4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 26.05.2020.
  5. Freed J, Kelly KM. Current approaches to the management of pediatric Hodgkin lymphoma. Paediatr Drugs 2010; 12: 85-98. PubMed 
  6. Mulrooney DA, Yeazel MW, Kawashima T, et al. Cardiac outcome in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ 2009; 339: b4606. BMJ (DOI) 
  7. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. J Clin Oncol 2010; 28:2625. PubMed 
  8. Kaatsch P. Epidemiology of childhood cancer. Cancer Treat Rev 2010; 36:277. PubMed 
  9. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65:5. PubMed