Hopp til hovedinnhold
I de aller fleste tilfellene utgjør kombinasjoner av kjemoterapi en viktig del av behandlingen.
I de aller fleste tilfellene utgjør kombinasjoner av kjemoterapi en viktig del av behandlingen.

Behandling av lymfom

Behandlingen av lymfom er en kombinasjon av kjemoterapi og strålebehandling. Kjemoterapien (cellegift) består av flere ulike medisiner. Antall kurer, stråledoser og varighet av behandlingen tilpasses hvilket stadium og utbredelse sykdommen har.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/lymfekreft/lymfom-behandling/ 

Bivirkninger av strålebehandling

Bivirkninger av kjemoterapi

Behandling av Non-Hodgkins lymfom

Høydosebehandling med autolog stamcelle-støtte (HMAS)

Vil du vite mer?