Hopp til hovedinnhold
Mer enn halvparten av alle som får diagnosen, kan helbredes, og mange lever svært lenge selv om sykdommen ikke helbredes.
Mer enn halvparten av alle som får diagnosen, kan helbredes, og mange lever svært lenge selv om sykdommen ikke helbredes.

Non-Hodgkin lymfom

Sykdomspresentasjon ved non-Hodgkin lymfom varierer mye - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/lymfekreft/non-hodgkins-lymfom/ 

Hva er non-Hodgkin lymfom?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Å leve med og etter non-Hodgkin lymfom

Vil du vite mer?

Kreftforeningen

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Non-Hodgkin lymfom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lymfekreft - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje. Helsedirektoratet. Oslo; sist faglig oppdatert 06. mars 2023 www.helsedirektoratet.no 
  2. Steven H. Swerdlow, Campo E et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016; 127: 2375-90. pmid:26980727 PubMed 
  3. Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter 2022. Kreftregistereret. Oslo; 10. mai 2023 www.kreftregisteret.no 
  4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2022. Oslo: Kreftregisteret, mai 2023
  5. Frølund UC, Hansen PB. Indikationer for radioimmunterapi til patienter med non-Hodgkins lymfom. Ugeskr Laeger 2011; 173: 1417-21. pmid:21586245 PubMed 
  6. Pirani M1, Marcheselli R, Marcheselli L et al. Risk for second malignancies in non-Hodgkin's lymphoma survivors: a meta-analysis. Ann Oncol 2011; 8: 1845-58. pmid:21310758 PubMed 
  7. Hemminki K1, Lenner P, Sundquist J, Bermejo JL.. Risk of subsequent solid tumors after non-Hodgkin's lymphoma: effect of diagnostic age and time since diagnosis. J Clin Oncol 2008; 26: 1850-7. pmid:18347006 PubMed 
  8. Rørvik SD, Abrahamsen IW, Myhre AE et al. Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom Chronic graft-versus-host disease. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Mar 13;143(4). Norwegian. PMID: 36919292 PubMed