Hopp til hovedinnhold
Stamceller har evnen til å lage mange ulike typer celler og vev som finnes i kroppen.
Stamceller har evnen til å lage mange ulike typer celler og vev som finnes i kroppen.

Stamceller - frontlinjemedisin

Stamcellene har egenskaper som, dersom man har kontroll over dem, i fremtiden kan brukes til å behandle en rekke ulike tilstander.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/organer/stamceller-frontlinjemedisin/ 

Hva er stamceller?

Ulike typer stamceller

Stamceller som brukes i behandling

Fremtidig bruk av stamceller

Erstatte syke celler

Danne nytt vev

Utvikle nye medisiner

Lære om kreft og fødselsdefekter

Hindre i stamcelleforskningen

Tekniske hinder

Etiske spørsmål

Juridiske begrensninger

Det store ukjente

Forskningsgjennombrudd?

Quiz