Hopp til hovedinnhold

Antifosfolipid syndrom

Personer som har fosfolipidantistoffer, har økt risiko for å få blodpropp i vener eller pulsårer.

Sist revidert:


Hva er antifosfolipidsyndrom?

Årsak

Blodproppsykdom

Behandling

Prognose