Hopp til hovedinnhold
Hemolytisk-uremisk syndrom medfører feber, redusert antall blodplater, skade på små blodkar, og anemi (nedsatt blodprosent).
Hemolytisk-uremisk syndrom medfører feber, redusert antall blodplater, skade på små blodkar, og anemi (nedsatt blodprosent).

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en sykdom som oftest starter med en tarminfeksjon, og som etter noen dager fører til betennelse i nyrene. Dette er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/blod-og-lymfe/hemolytisk-uremisk-syndrom/ 

Hva er hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Forebygging

EHEC-infeksjoner og barnehager

Prognose