Hopp til hovedinnhold
Thymomer er vanligvis innkapslede svulster som vokser lokalt. De kan være godartede eller ondartede.
Thymomer er vanligvis innkapslede svulster som vokser lokalt. De kan være godartede eller ondartede.

Thymom

Thymus er et lymfeorgan som befinner seg i fremre del av brysthulen like bak brystbeinet og foran de store blodkarene og hjertet. Et thymom er en svulst utgående fra thymusvevet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/lymfekreft/thymom/ 

Hva er et thymom?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Thymom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Lungekreft, mesoteliom og thymom - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 06.01.2023. www.helsedirektoratet.no 
  2. Conforti F, Marino M, Vitolo V et al. Clinical management of patients with thymic epithelial tumors: the recommendations endorsed by the Italian Association of Medical Oncology (AIOM). ESMO Open. 2021 Aug;6(4):100188. Epub 2021 Jun 8. PMID: 34116501 PubMed 
  3. Robinson SP, Akhondi H. Thymoma. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Accessed 15. Aug 2023 www.ncbi.nlm.nih.gov 
  4. Marom EM. Advances in thymoma imaging. J Thorac Imaging 2013; 28:69. PubMed 
  5. Hamaji M, Kojima F, Omasa M et al. A meta-analysis of debulking surgery versus surgical biopsy for unresectable thymoma. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Apr;47(4):602-7. Epub 2014 Jul 11. PMID: 25015950 PubMed 
  6. Berg J, Tonev GT, Grimnes JO et al. Thymoma with pleural metastases. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Jun 12;143(9). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.22.0670 DOI