Hopp til hovedinnhold
Trombocytose forårsakes oftest av vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.
Trombocytose forårsakes oftest av vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Trombocytose - økt antall blodplater

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn på en underliggende sykdom eller ukontrollert produksjon av blodplater.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/trombocytose/ 

Hva er trombocytose?

Årsaker

Reaktiv/sekundær trombocytose

Essensiell/primær trombocytose

Diagnosen

Behandling

Reaktiv/sekundær trombocytose

Essensiell trombocytose

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Trombocytose, essensiell. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Sist revidert des 2021. www.helsedirektoratet.no 
 2. Tefferi A, Barbui T. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2021 update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol. 2020 Dec;95(12):1599-1613. PMID: 32974939.
 3. Roaldsnes C, Holst R, Frederiksen H, Ghanima W. Myeloproliferative neoplasms: trends in incidence, prevalence and survival in Norway. Eur J Haematol 2017; 98:85. PubMed 
 4. Forehand CC, Cribb J, May JR. Examination of the relationship between antimicrobials and thrombocytosis. Ann Pharmacother. 2012;46:1425-1429. PubMed 
 5. Tefferi A, Pardanami A. Essential Thrombocythemia. N Engl J Med 2019; 381: 2135-44. pmid:31774958 PubMed 
 6. Tefferi A. Approach to the patient with thrombocytosis. UpToDate, last updated Jan 09, 2019. www.uptodate.com 
 7. Tefferi A et al. Diagnosis and clinical manifestations of essential thrombocythemia. UpToDate, last reviewed Nov 2019. www.uptodate.com 
 8. Mukherjee D. Essential thrombocytosis. BMJ Best Practice, last updated Dec 19, 2014.
 9. Harrison CN, Bareford D, Butt N, et al; British Committee for Standards in Haematology. Guideline for investigation and management of adults and children presenting with a thrombocytosis. Br J Haematol. 2010;149:352-375. PubMed 
 10. Chu DK, Hillis CM, Leong DP, et al. Benefits and Risks of Antithrombotic Therapy in Essential Thrombocythemia: A Systematic Review . Ann Intern Med 2017. doi:10.7326/M17-0284 DOI 
 11. Finazzi G, Ruggeri M, Rodeghiero F, Barbui T. Second malignancies in patients with essential thrombocythaemia treated with busulphan and hydroxyurea: long-term follow-up of a randomized clinical trial. Br J Haematol 2000;110:577-583. PubMed 
 12. Harrison CN, Campbell PJ, Buck G, et al, for the United Kingdom Medical Research Council Primary Thrombocythemia 1 Study. Hydroxyurea compared with anagrelide in high-risk essential thrombocythemia. N Engl J Med 2005; 353: 33-45. New England Journal of Medicine 
 13. Kesler A, Ellis MH, Manor Y, Gadoth N, Lishner M. Neurological complications of essential thrombocytosis (ET). Acta Neurol Scand 2000;102:299-302. PubMed 
 14. Carobbio A, Thiele J, Passamonti F, et al. Risk factors for arterial and venous thrombosis in WHO-defined essential thrombocythemia: an international study of 891 patients. Blood 2011; : e-pub.