Hopp til hovedinnhold

Monoklonal gammopati

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Kumar S. Assessment of monoclonal gammopathies. BMJ Best Practice, last updated Dec 07, 2016. bestpractice.bmj.com  
 2. Rajkumar SV, Dispenzieri A, Kyle RA. Monoclonal gammopathy of undetermined significance, Waldenstrom macroglobulinemia, AL amyloidosis, and related plasma cell disorders: diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc. 2006;81:693-703. PubMed  
 3. Tjønnfjord GE, Schjesvold FH, Gulbrandsen N, Kvam AK. Monoklonal gammopati av klinisk betydning. Tidsskr Nor Legeforen 2021. pmid:34596996 PubMed  
 4. Kyle RA, Durie BG, Rajkumar SV, et al; International Myeloma Working Group. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia. 2010;24:1121-1127. PubMed  
 5. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar V, Offord JR, Larson DR, Plevak MF. A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med 2002; 346: 564-9. PubMed  
 6. Kyle RA, Larson DR, Therneau TM, et al. Long-term follow-up of monoclonal gammopathy of undertemined significance. N Engl J Med 2018; 378: 241-9. pmid:29342381 PubMed  
 7. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. IS-2746. Oslo, sept. 2018. helsedirektoratet.no  
 8. Rajkumar SV, Kyle RA, Therneau TM, et al. Serum free light chain ratio is an independent risk factor for progression in monoclonal gammopathy of undetermined significance. Blood 2005; 106(3): 812-7. pmid:15855274 PubMed  
 • Terje Johannesen, professor allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Per Boye Hansen, speciallæge, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide