Hopp til hovedinnhold

Anemi ved kronisk sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Oppstår som følge av en kronisk sykdom med inflammasjonsmediert reduksjon i produksjonen av røde blodceller og noen ganger i cellenes overlevelse
Forekomst:
Ganske vanlig anemitilstand blant eldre
Symptomer:
Sykehistorien preges vanligvis av den tilgrunnliggende sykdommen, hvor anemien som oftest er et bifunn
Funn:
Avhenger av underliggende sykdom
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er blodstatus
Behandling:
Primært å behandle grunnsykdommen
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
  • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet