Hopp til hovedinnhold

Anemi ved kronisk sykdom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Oppstår som følge av en kronisk sykdom med inflammasjonsmediert reduksjon i produksjonen av røde blodceller og noen ganger i cellenes overlevelse
Forekomst:
Ganske vanlig anemitilstand blant eldre
Symptomer:
Sykehistorien preges vanligvis av den tilgrunnliggende sykdommen, hvor anemien som oftest er et bifunn
Funn:
Avhenger av underliggende sykdom
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er blodstatus
Behandling:
Primært å behandle grunnsykdommen
 1. Ma A. Anaemia of chronic disease. BestPractice, last updated July 2018.
 2. Roy CN. Anemia of inflammation. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2010;2010:276-280. PubMed  
 3. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. Gut  
 4. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med 2005;352:1011-1023. New England Journal of Medicine  
 5. Steensma DP, Tefferi A. Anemia in the elderly: how should we define it, when does it matter, and what can be done? Mayo Clin Proc 2007;82:958-966. PubMed  
 6. Phrommintikul A, Haas SJ, Elsik M, Krum H. Mortality and target haemoglobin concentrations in anaemic patients with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis. Lancet 2007; 369: 381-8. PubMed  
 7. Bohlius J, Tonia T, Nüesch E, et al. Effects of erythropoiesis-stimulating agents on fatigue- and anaemia-related symptoms in cancer patients: systematic review and meta-analyses of published and unpublished data. Br J Cancer. 2014 ;111(1):33-45. doi: 10.1038/bjc.2014.171.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet