Hopp til hovedinnhold

Aplastisk anemi

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Pancytopeni og hypocellulær beinmarg uten dysplasi. Sannsynligvis autoimmun årsak i majoriteten av tilfellene
Forekomst:
Sjelden. 2-5 tilfeller pr million pr år
Symptomer:
Avhengig av hvilken cellerekke som er mest påvirket. Dyspné, takykardi, residiverende infeksjoner
Funn:
Blekhet, petekkier. Fravær av hepatosplenomegali, lymfadenopati eller benømhet
Diagnostikk:
Hb, hvite m/differensialtelling, trc. Hemolyseparametre. Beinmargsbiopsi bekrefter diagnosen
Behandling:
Avhenger av alder og årsak. Støttende transfusjoner, immunosuppresiv behandling, beinmargstransplantasjon
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
  • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet