Hopp til hovedinnhold

Glukose-6-fosfat dehydrogenase (G6PD) mangel

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
G6PD-mangel er en medfødt type hemolytisk anemi
Forekomst:
Prevalens av tilstanden er korrelert med den geografiske utbredelsen av malaria
Symptomer:
Oftest asymptomatisk, men tilstanden mistenkes hos barn med en familiehistorie på gulsott, anemi, splenomegali eller gallestein, særlig hvis barnet stammer fra Afrika eller Middelhavslandene
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Det finnes en fluorescerende hurtigtest
Behandling:
Hovedbehandlingen er å unngå oksidative stressorer
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet