Hopp til hovedinnhold

Hemolytiske anemier

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Anemi på grunn av nedsatt levetid av erytrocytter. Arvelig eller ervervet. Immunmediert eller ikke-immunmediert. Infeksjonsutløst eller skyldes mikroangiopati, enzymopati, membranopati, hemoglobinopati
Forekomst:
Relativt uvanlig i skandinavisk befolkning
Symptomer:
Anemisymptomer, ikterus og eventuelt gallestein
Funn:
Hepatosplenomegali kan påvises i noen tilfeller
Diagnostikk:
Anemi, retikulocytose, lavt haptoglobin, høy bilirubin, høy LD er sterke indisier på en hemolytisk anemi
Behandling:
Avhenger av årsak. Ofte aktuelt å korrigere anemien. Glukokortikoider, immunsuppresjon, splenektomi kan bli aktuelt
 1. Phillips J, Henderson AC. Hemolytic anemia: evaluation and differential diagnosis. Am Fam Physician. 2018 Sep 15;98(6):354-361. PubMed  
 2. Berentsen S, Sundic T, Hervig T, Tjønnfjord GE. Autoimmun hemolytisk anemi. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2226-31. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Gutman JD, Kotton CN, Kratz A. Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 29-2003. A 60-year-old man with fever, rigors, and sweats. N Engl J Med 2003; 349: 1168-75. New England Journal of Medicine  
 4. Ucar K. Clinical presentation and management of hemolytic anemias. Oncology Huntingt 2002; 16(9 suppl 10): 163-70.
 5. Densmore J. Haemolytic anaemia. BestPractice, last updated Nov 2017.
 6. Go RS, Winters JL, Kay NE. How I treat autoimmune hemolytic anemia. Blood 2017; 129: 2971-9. Blood  
 7. Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med. 2014;5:15–23. PMID: 24523598. PubMed  
 8. Jokiranta TS. HUS and atypical HUS. Blood. 2017 May 25;129(21):2847-2856. Epub 2017 Apr 17. PMID: 28416508. PubMed  
 9. Wada H, Matsumoto T, Yamashita Y. Diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation (DIC) according to four DIC guidelines. J Intensive Care. 2014;2(1):15. PubMed  
 10. Parker C, Omine M, Richards S, et al. Diagnosis and management of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2005;106:3699-3709. PubMed  
 11. Nissen-Meyer LSH, Tjønnfjord GE, Golebiowska E, et al. Paroksysmal nattlig hemoglobinuri ved Oslo universitetssykehus 2000-10. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1039-43. doi: 10.4045/tidsskr.14.0444 DOI  
 12. Bain BJ. Diagnosis from the blood smear. N Engl J Med. 2005;353:498-507. PubMed  
 13. Gehrs BC, Friedberg RC. Autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2002; 69: 258-71. PubMed  
 14. Arndt PA, Garratty G. The changing spectrum of drug-induced immune hemolytic anemia. Semin Hematol. 2005;42:137-144. PubMed  
 15. Hoffman PC. Immune hemolytic anemia - selected topics. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:80-86.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad