Hopp til hovedinnhold

Jernmangelanemi

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kombinasjon av anemi og jernmangel
Forekomst:
Om lag 15% av norske kvinner i fertil alder har jernmangel og 3% har manifest jernmangelanemi. Forekomsten blant menn er langt lavere.
Symptomer:
Kan være symptomfattig, spesielt i tidlig stadium. Eller symptomer på anemi: tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust
Funn:
Kliniske funn kan være upåfallende, spesielt tidlig i forløpet. Ellers kliniske funn som ved anemi: blekhet, slapphet, hurtig puls og økt respirasjonsfrekvens 
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å måle Hb, ferritin og CRP, ev. andre jernmarkører. Videre diagnostikk for å avklare årsaken til jernmangelanemien jf. pasientens klinikk
Behandling:
Tilskudd av jern og behandling av underliggende årsak
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad