Hopp til hovedinnhold

Jernmangelanemi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kombinasjon av anemi og jernmangel
Forekomst:
Om lag 15% av norske kvinner i fertil alder har jernmangel og 3% har manifest jernmangelanemi. Forekomsten blant menn er langt lavere.
Symptomer:
Kan være symptomfattig, spesielt i tidlig stadium. Eller symptomer på anemi: tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust
Funn:
Ofte upåfallende, spesielt tidlig i forløpet. Ellers kliniske funn som ved anemi: blekhet, slapphet, hurtig puls og økt respirasjonsfrekvens 
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å måle Hb, ferritin og CRP, ev. andre jernmarkører. Videre diagnostikk for å avklare årsaken til jernmangelanemien jf. pasientens klinikk
Behandling:
Tilskudd av jern og behandling av underliggende årsak
 1. Dahlerup J, Moum B, Lindgren S. Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem. Läkartidningen 2015. pmid:25756711 PubMed  
 2. Bjørke Monsen A-L. Hemoglobin, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Versjon 4.2. Sist oppdatert 14.06.2022. www.brukerhandboken.no  
 3. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1832-43. PMID: 25946282 PubMed  
 4. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. Am Fam Physician. 2013;87(2):98-104. PubMed  
 5. Borch-Iohnsen B, Sandstad B, Asberg A. Iron status among 3005 women aged 20-55 years in Central Norway: the Nord-Trøndelag Health Study (the HUNT study). Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 45-54. pmid:15859026 PubMed  
 6. Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B. Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months. Acta Paediatr 2004; 95: 592-8. pmid:15174778 PubMed  
 7. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Utgitt 11.03.2014. www.norden.org  
 8. Hagve TA, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi – tolking av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Laegeforen 2013; 133: 161-4. Pmid: 23344599.
 9. Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res 2003; 53: 217-23. McCann S, Perapoch Amadó M, Moore SE. The Role of Iron in Brain Development: A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(7):2001. Published 2020 Jul 5. PMID: 32635675 PubMed  
 10. Tsay FW, Hsu PI. H. pylori infection and extra-gastroduodenal diseases. J Biomed Sci. 2018;25(1):65. Published 2018 Aug 29. PMID: 30157866 PubMed  
 11. Lam JR, Schneider JL, Quesenberry CP, Corley DA . Proton pump inhibitor and histamine-2 receptor antagonist use and iron deficiency. Gastroenterology 2016. pmid:27890768 PubMed  
 12. Ning S, Zeller MP. Management of iron deficiency. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2019 Dec 6;2019(1):315-322. doi: 10.1182/hematology.2019000034. PMID: 31808874 PubMed  
 13. St. Olavs Hospital, medisinsk biokjemi- Analyser og undersøkelser: Jernbelastning. Siden besøkt 13.01.2021 data.stolav.no  
 14. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018
 15. Jacobsen EM, Jacobsen AF, Sun C et al. Anemi og graviditet. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening, 2020. Siden besøkt 02.10.2020
 16. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD004736. DOI: 10.1002/14651858.CD004736.pub5. DOI  
 17. Lee MW, Pourmoraday JS, Laine L. Use of Fecal Occult Blood Testing as a Diagnostic Tool for Clinical Indications: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2020; Jan 10: Epub. pmid:31972617 PubMed  
 18. Holtedahl KA. Use of faecal occult blood tests in symptomatic patients. BMJ 2015; 351: h4256. www.bmj.com  
 19. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011;60(10):1309-1316. PubMed  
 20. Gurusamy KS, Nagendran M, Broadhurst JF, Anker SD, Richards T. Iron therapy in anaemic adults without chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010640. DOI: 10.1002/14651858.CD010640.pub2 DOI  
 21. Schjøtt J. Ulike doseringsanbefalinger for jern. Nor Farmaceut Tidsskr 2009; 117: 21. PubMed  
 22. Fernández‐Gaxiola AC, De‐Regil LM. Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in adolescent and adult menstruating women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD009218. DOI: 10.1002/14651858.CD009218.pub3. DOI  
 23. von Siebenthal HK, Moretti D, Zimmermann MB, Stoffel NU. Effect of dietary factors and time of day on iron absorption from oral iron supplements in iron deficient women. Am J Hematol 2023; 98: 1356-1363. pmid:37357807 PubMed  
 24. Li N, Zhao G, Wu W, et al. The Efficacy and Safety of Vitamin C for Iron Supplementation in Adult Patients With Iron Deficiency Anemia A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2020; 3: e2023644. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.23644 DOI  
 25. Disler PB, Lynch SR, Charlton RW, Torrance JD, Bothwell TH, Walker RB, et al. The effect of tea on iron absorption. Gut 1975; 16: 193-200. Gut  
 26. Rimon E, Kagansky N, Kagansky M, et al. Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians. Am J Med 2005; 118: 1142-7. PubMed  
 27. Norsk legemiddelhåndbok. Jern III-verdig til parenteral administrasjon. Sist endret 20.11.2017. Sist endret: 22.06.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 28. Litton E, Xiao J, Ho KM. Safety and efficacy of intravenous iron therapy in reducing requirement for allogeneic blood transfusion: Systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2013; 347: f4822. BMJ (DOI)  
 29. Statens legemiddelverk. Intravenøse jernpreparater gir risiko for alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Publisert 01.11.2013. Siden besøkt 13.01.2021 legemiddelverket.no  
 30. Avni T, Bieber A, Grossman A, et al. The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2015 ;90(1):12-23. PMID: 25572192. PubMed  
 31. Fortuny J, von Gersdorff G, Lassalle R, et al. Use of intravenous iron and risk of anaphylaxis: A multinational observational post-authorisation safety study in Europe. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021 Oct;30(10):1447-1457. Epub 2021 Jul 12. PMID: 34181291. PubMed  
 32. Dave CV, Brittenham GM, Carson JL, Setoguchi S. Risks for Anaphylaxis With Intravenous Iron Formulations : A Retrospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29. Epub ahead of print. PMID: 35344378 PubMed  
 33. Jernmangelanemi. Generell veileder i pediatri. Siden besøkt 19.04.2023. www.helsebiblioteket.no  
 34. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. Gut  
 35. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. Review article. N Engl J Med 2015; 372: 1832-43. doi:10.1056/NEJMra1401038 DOI  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad