Hopp til hovedinnhold

Pernisiøs anemi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vitamin B12-mangel på grunn av autoimmun gastritt med nedsatt produksjon av intrinsic factor, og derved redusert absorpsjon av vitaminet.
Forekomst:
Sjelden hos yngre. Ca. 1% i aldersgruppen 70 år har pernisiøs anemi, vitamin B12-mangel ses hos rundt 10 % i samme aldersgruppe.
Symptomer:
Blekhet, redusert utholdenhet, takykardi. Samtidig glossitt og nevrologiske manifestasjoner som parestesier og unormal gange på grunn av forstyrrelser i vibrasjonssansen (faller ut først) og propriocepsjonen.
Funn:
Typiske symptomer er nevrologiske utfall, glossitt, ragader i munnviker, ev.kognitive symptomer.
Diagnostikk:
Lav Hb, høy MCV, lav vit B12 og positiv test for intrinsic factor antistoffer er diagnostisk.
Behandling:
Vitamin B12 injeksjoner i.m. i depotform.
 1. Oh RC. Vitamin B12 deficiency. BestPractice, last updated November 2019.
 2. Stabler SP, Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2013;368: 149-60. New England Journal of Medicine  
 3. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. Gut  
 4. Means RT, Fairfield KM. Clinical manifestations and diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency. UpToDate, last updated Apr 28, 2020. UpToDate  
 5. Hvas A-M, Ellegaard J, Nexø E. Diagnostik af vitamin B12-mangel - tid til eftertanke. Ugeskr Læger 2003; 165: 1971-6. PubMed  
 6. Norberg B. Vitamin B12 i Norden. Ugeskr Læger 2003; 165: 1977-8. PubMed  
 7. Norberg B. Homocystein - inte riskfaktor men väl bristmarkör och riskmarkör. Läkartidningen 2001; 98: 3686-8.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Jørn Schneede, 1. amanuensis, Avdeling for farmakologi, Armauer Hansens Hus, Universitetet i Bergen
 • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet