Hopp til hovedinnhold

Talassemier

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gruppe autosomalt recessivt arvelige tilstander karakterisert ved mikrocytær anemi av varierende alvorlighetsgrad. Redusert syntese av en av globin-kjedene som danner HbA (alfa- eller betaglobulin)
Forekomst:
Ofte start fra barnets andre halvår. Vanligst blant mennesker fra middelhavsland og ekvator-regionen. På verdensbasis er ca. 15 millioner mennesker rammet av klinisk symptomgivende talassemi
Symptomer:
Svært varierende symptomatologi.
Funn:
Kan påvise splenomegali
Diagnostikk:
Hb, hematokritt, MCV, retikulocytter, jern, TIBC, ferritin, blodutstryk og hemoglobin elektroforese, ev. beinmargsutstryk. Prenatal diagnostikk av talassemiene er tilgjengelig
Behandling:
Avhenger av type talassemi. Substitusjon med folat og regelmessige transfusjoner ved uttalt talassemi. Beinmargstransplantasjon ved alvorlig beta-talassemi
 1. Sheth S. Beta-thalassaemia. BMJ Best Practice, last updated November 2017. bestpractice.bmj.com  
 2. Benz EJ, Angelucci E. Clinical manifestations and diagnosis of the thalassemias. UpToDate, last updated Jan 17, 2020. UpToDate  
 3. Advani P. Beta thalassemia. Medscape, last updated Nov 08, 2016. emedicine.medscape.com  
 4. Taher AT, Weatherall DJ, Cappellini MD. Thalassaemia. Lancet. 2018;391(10116):155‐167. doi:10.1016/S0140-6736(17)31822-6 DOI  
 5. Rund D, Rachmilewitz E. Beta-Thalassemia. N Engl J Med 2005; 353: 1135-46. PubMed  
 6. Lilleholt K, Hallberg MH, Hagve T-A. Hemoglobinopatier og fremmedartede navn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1164-7. PubMed  
 7. Cao A, Galanello R. Effect of consanguinity on screening for thalassemia. N Engl J Med 2002; 347: 1200-2. New England Journal of Medicine  
 8. Martin A, Thompson AA. Thalassemias. Pediatr Clin North Am 2013; 60:1383. PubMed  
 9. Muncie HL, Campbell JS. Alpha and beta thalassemia. Am Fam Physician 2009; 80: 339-44. American Family Physician  
 10. Cunningham MJ, Macklin EA, Neufeld EJ, Cohen AR. Complications of {beta}-thalassemia major in North America. Blood 2004; 104: 34-39. Blood  
 11. De Sanctis V. Growth and puberty and its management in thalassaemia. Horm Res 2002; 58 (Suppl 1): 72-79.
 12. Hoffbrand AV, Cohen A, Hershko C. Role of deferiprone in chelation therapy for transfusional iron overload. Blood 2003; 102: 17-24. Blood  
 13. Anderson LJ, Wonke B, Prescott E, Holden S, Walker JM, Pennell DJ. Comparison of effects of oral deferiprone and subcutaneous desferrioxamine on myocardial iron concentrations and ventricular function in beta-thalassemia. Lancet 2002; 360: 516-20. PubMed  
 14. Raiola G, Galati MC, De Sanctis V, et al. Growth and puberty in thalassemia major. J Pediatr Endocrinol Metab 2003; 16 (Suppl 2): 259-266.
 15. Voskaridou E, Terpos E. New insights into the pathophysiology and management of osteoporosis in patients with beta thalassaemia. Br J Haematol 2004; 127: 127-139. PubMed  
 16. Bhardwaj A, Swe KMM, Sinha NK, Osunkwo I. Treatment for osteoporosis in people with ß-thalassaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD010429. DOI: 10.1002/14651858.CD010429.pub2 DOI  
 17. Cappellini MD, Robbiolo L, Bottasso BM, Coppola R, Fiorelli G, Mannucci AP. Venous thromboembolism and hypercoagulability in splenectomized patients with thalassaemia intermedia. Br J Haematol 2000; 111: 467-73. PubMed  
 18. Eldor A, Rachmilewitz EA. The hypercoagulable state in thalassemia. Blood 2002; 99: 36-43. Blood  
 19. Modell B, Khan M, Darlison M. Survival in beta-thalassaemia major in the UK: data from the UK Thalassaemia Register. Lancet 2000; 355: 2051-2. PubMed  
 20. Borgna-Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, et al. Survival and complications in patients with thalassemia major treated with transfusion and deferoxamine. Haematologica 2004; 89: 1187-93. PubMed  
 21. Sodani P, Gaziev D, Polchi P, et al. New approach for bone marrow transplantation in patients with class 3 thalassemia aged younger than 17 years. Blood 2004; 104: 1201-3. Blood  
 22. Krishnamurti L, Abel S, Maiers M, Flesch S. Availability of unrelated donors for hematopoietic stem cell transplantation for hemoglobinopathies. Bone Marrow Transplant 2003; 31: 547-550. PubMed  
 23. La Nasa G, Giardini C, Argiolu F, et al. Unrelated donor bone marrow transplantation for thalassemia: the effect of extended haplotypes. Blood 2002; 99: 4350-6. Blood  
 24. Locatelli F, Rocha V, Reed W, et al. Related umbilical cord blood transplantation in patients with thalassemia and sickle cell disease. Blood 2003; 101: 2137-43. Blood  
 25. Fang J, Huang S, Chen C, et al. Umbilical cord blood transplantation in Chinese children with beta-thalassemia. J Pediatr Hematol Oncol 2004; 26: 185-9. PubMed  
 26. Braude P, Pickering S, Flinter F, Ogilvie CM. Preimplantation genetic diagnosis. Nat Rev Genet 2002; 3: 941-53. Erratum, Nat Rev Genet 2003; 4: 157.
 27. Piyamongkol W, Bermudez MG, Harper JC, Wells D. Detailed investigation of factors influencing amplification efficiency and allele drop-out in single cell PCR: implications for preimplantation genetic diagnosis. Mol Hum Reprod 2003; 9: 411-420. PubMed  
 28. Van de Velde H, Georgiou I, De Rycke M, et al. Novel universal approach for preimplantation genetic diagnosis of beta-thalassaemia in combination with HLA matching of embryos. Hum Reprod 2004; 19: 700-8. PubMed  
 29. Di Naro E, Ghezzi F, Vitucci A, et al. Prenatal diagnosis of {beta}-thalassemia using fetal erythroblasts enriched from maternal blood by a novel gradient. Mol Hum Reprod 2000; 6: 571-4. PubMed  
 30. Ding C, Chiu RWK, Lau TK, et al. MS analysis of single-nucleotide differences in circulating nucleic acids: application to noninvasive prenatal diagnosis. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101: 10762-7. PubMed  
 31. Modell B, Khan M, Darlison M. Survival in beta-thalassaemia major in the UK: data from the UK Thalassaemia Register. Lancet 2000; 355: 2051–2.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet