Hopp til hovedinnhold

Vitamin B12-mangel

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Vitamin B12 er nødvendig for DNA-syntese, metylering og mitokondriefunksjon. Mangel gir nevrologiske og hematologiske symptomer. Det skilles mellom klinisk og subklinisk mangel.
Forekomst:
Kan forekomme i alle aldersgrupper som har et lavt inntak av animalske matvarer, men er spesielt hyppig hos spedbarn, gravide og eldre. Prevalensen varierer fra 2,5% til 26% basert på definisjon av mangel i ulike studier og om det dreier seg om subklinisk eller klinisk mangel.
Symptomer:
Initialt ofte diffuse nevrologiske og psykiske symptomer. Ved uttalt mangel utvikles polynevropati og makrocytær anemi. Hos spedbarn ses spisevansker, forstoppelse og forsinket psykomotorisk utvikling.
Funn:
Gradvis utvikling av nevropsykiatri, nevrologiske utfall, anemi, pancytopeni, atrofisk gastritt. Forsinket psykomotorisk utvikling.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av lavt vitamin B12 i blod, ved behov flere markører på -mangel, samt tilleggsblodprøver.
Behandling:
Substitusjonsbehandling med vitamin B12 som tabletter eller intramuskulære injeksjoner. Dietetisk veiledning. 
 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Kobalamin, P. Publisert 22.07.2019. Versjon 4.2. brukerhandboken.no  
 2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO, Torkildsen Ø, Tangen MK. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 2. utgave. Legeforeningen, februar 2022. www.legeforeningen.no  
 3. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, Molloy AM, Nexo E, Stabler S, Toh BH, Ueland PM, Yajnik C. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 29;3:17040. PMID 28660890
 4. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, et al. Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci 2016; 3:27: epub Jun 27. pmid:27446930 PubMed  
 5. Varsi K, Ueland PM, Torsvik IK, Bjørke-Monsen AL. Maternal Serum Cobalamin at 18 Weeks of Pregnancy Predicts Infant Cobalamin Status at 6 Months-A Prospective, Observational Study. J Nutr 2018; 148(5): 738-745. pmid:29947806 PubMed  
 6. Gramer G, Fang-Hoffmann J, Feyh P, et al. High incidence of maternal vitamin B12 deficiency detected by newborn screening: first results from a study for the evaluation of 26 additional target disorders for the German newborn screening panel. World J Pediatr 2018; 14(5): 470-481. pmid:29948967 PubMed  
 7. Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S20-34; discussion S35-7. PMID: 18709879.
 8. Nordic Nutrition Recommendations 2012 - Nordic Council of Ministers. norden.diva-portal.org  
 9. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for cobalamin (vitamin B12). EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). First published: 09 July 2015. doi.org  
 10. Bor MV, Lydeking-Olsen E, Møller J, Nexø E. A daily intake of approximately 6 microg vitamin B-12 appears to saturate all the vitamin B-12-related variables in Danish postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006; 83(1): 52-8. pmid:16400049 PubMed  
 11. Torsvik I, Ueland PM, Markestad T, Bjørke-Monsen AL. Cobalamin supplementation improves motor development and regurgitations in infants: results from a randomized intervention study. Am J Clin Nutr 2013; 98(5): 1233-40. pmid:24025626 PubMed  
 12. Andres E, Noel E, Abdelghani MB. Vitamin B(12) deficiency associated with chronic acid suppression therapy. Ann Pharmacother 2003; 37: 1730. PubMed  
 13. Lam JR. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA 2013; 310: 2435 PMID: 24327038 PubMed  
 14. Andres E, Noel E, Schlienger JL, Blickle JF. Mild cobalamin deficiency associated with long-term metformin intakereply. J Intern Med 2004; 255: 302-3. PubMed  
 15. Fenech M. Folate (vitamin B9) and vitamin B12 and their function in the maintenance of nuclear and mitochondrial genome integrity. Mutat Res 2012; 733(1-2): 21-33. pmid:22093367 PubMed  
 16. Gröber U, Kisters K, Schmidt J. Neuroenhancement with vitamin B12-underestimated neurological significance. Nutrients 2013; 5(12): 5031-45. pmid:24352086 PubMed  
 17. Langan RC, Zawistoski KJ. Update on vitamin B12 deficiency. Am Fam Physician 2011; 83: 1425-30. American Family Physician  
 18. Miller JW, Garrod MG, Rockwood AL, Kushnir MM, Allen LH, Haan MN, et al. Measurement of total vitamin B12 and holotranscobalamin, singly and in combination, in screening for metabolic vitamin B12 deficiency. Clin Chem 2006; 52: 278-85. PubMed  
 19. Herrmann W, Obeid R. Utility and limitations of biochemical markers of vitamin B12 deficiency. Eur J Clin Invest 2013; 43(3): 231-7. pmid:23330849 PubMed  
 20. Harrington DJ. Laboratory assessment of vitamin B12 status. J Clin Pathol 2017; 70(2): 168-173. pmid:27169753 PubMed  
 21. Myklebust ÅJ, Widnes SF. Peroral behandling av vitamin B12 mangel. Relis.no. Publisert 04.04.2016 www.relis.no  
 22. Masucci L, Goeree R. Vitamin B12 intramuscular injections versus oral supplements: a budget impact analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2013; 13: 1 – 24.
 23. Wang H, Li L, Qin LL, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3: CD004655. pmid:29543316 PubMed  
 • Anne Lise Bjørke Monsen, dr. med., spesialist i barnesykdommer og medisinsk biokjemi, overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen og førsteamanuensis, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Ansvarlig redaktør i NEL: Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus