Hopp til hovedinnhold

Vitamin B12-mangel

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Vitamin B12 er nødvendig for DNA-syntese, metylering og mitokondriefunksjon. Mangel gir nevrologiske og hematologiske symptomer.
Forekomst:
Kan forekomme i alle aldersgrupper som har et lavt inntak av animalsk mat, men er spesielt hyppig hos spedbarn, gravide og eldre. Prevalensen varierer fra 2,5% til 26% basert på definisjon av mangel i ulike studier.
Symptomer:
Initialt ofte diffuse nevrologiske og psykiske symptomer. Ved uttalt mangel utvikles polyneuropati og makrocytær anemi. Hos spedbarn ses spisevansker, forstoppelse og forsinket psykomotorisk utvikling.
Funn:
Gradvis utvikling av nevropsykiatri, nevrologiske utfall, anemi, pancytopeni, atrofisk gastritt. Forsinket psykomotorisk utvikling.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av lavt vitamin B12 i blod.
Behandling:
Dietær veiledning. Substitusjonsbehandling med vitamin B12 som tabletter eller intramuskulære injeksjoner.
  • Anne Lise Bjørke Monsen, dr. med., spesialist i barnesykdommer og medisinsk biokjemi, overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen og førsteamanuensis, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus