Hopp til hovedinnhold

Terapeutisk hemaferese

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Aurora Espinosa, overlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eli Taraldsrud, kst. overlege, Immunologisk Institutt, Rikshospitalet, Oslo
  • Ewa Lassén, överläkare och medicinsk chef, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (Medibas)
  • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet