Hopp til hovedinnhold

Terapeutisk hemaferese

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Taraldsrud E, Aandahl GS, Stavem K, Kvalheim G, Jørstad S. Terapeutisk hemaferese. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2439-42. PubMed  
 2. Kambic HE, Nosè E. Spin doctors: new innovations for centrifugal apheresis. Ther Apher 1997; 1: 284 - 305. PubMed  
 3. Nydegger UE. Therapeutic hemapheresis in the 1990s. Curr Stud Hematol Blood Trans 1990; 57: 51 - 113. PubMed  
 4. Edelson RL. Photopheresis: a new therapeutic concept. Yale J Biol Med 1989; 62: 565 - 77. PubMed  
 5. Padmanabhan A, Connelly-Smith L, Aqui N, Balogun RA, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special Issue. J Clin Apher. 2019 Jun;34(3):171-354. PMID: 31180581. PubMed  
 6. Korach JM, Petitpas D, Poiron L, Vincent N, Berger P, Chillet P. 14 years of therapeutic plasma exchange in France. Transfus Apheresis Sci 2001; 25: 73 - 7. PubMed  
 7. Korach JM, Guillevin L, Petitpas D, Berger P, Chillet P. Apheresis registry in France: indications, techniques and complications. Ther Apher 2000; 4: 207 - 10. PubMed  
 8. Clark WF, Rock GA, Buskard N, Shumak KH, LeBlond P, Anderson D et al. Therapeutic plasma exchange: an update from the Canadian apheresis Group. Ann Intern Med 1999; 131: 453 - 62. Annals of Internal Medicine  
 9. Norda R, Stegmayr BG. Apheresis registry in Sweden: scope, techniques and indications for treatment. A report from the Swedish apheresis study group. Transfus Apheresis Sci 2001; 24: 49 - 55. PubMed  
 10. Tall fra Norsk Nefrologiregister Behandlingsåret 2006 med tillatelse fra Torbjørn Leivestad, overlege dr.med., Immunologisk Institutt, Rikshospitalet HF.
 11. Personlig meddelelse Marit Saunes, overlege Hudavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim.
 12. Flesland Ø, Bergan TO. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2006. Oslo: Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin, Den norske lægeforening, 2006. ISSN 1502-7775.
 • Aurora Espinosa, overlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eli Taraldsrud, kst. overlege, Immunologisk Institutt, Rikshospitalet, Oslo
 • Ewa Lassén, överläkare och medicinsk chef, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (Medibas)
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide