Hopp til hovedinnhold

Myelodysplastiske syndromer

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Malign stamcellesykdom i beinmarg med dysplastisk og ineffektiv produksjon av blodceller med perifer cytopeni (anemi og/eller trombocytopeni og/eller granulocytopeni) 
Forekomst:
Insidens om lag 4-5/100 000 innbyggere per år, økende med alder
Symptomer:
Ofte vage symptomer tidlig, men etterhvert slapphet (anemi), hudblødninger, og økt infeksjonstendens
Funn:
Varierende funn, blekhet og hudblødninger vanligst
Diagnostikk:
Blodprøver: anemi med lave retikulocytter, eventuelt nøytropeni og/eller trombocytopeni. Beinmargsutstryk gir normalt sett diagnosen, men klassifikasjon kan være vanskelig
Behandling:
Cellegift, ev. allogen stamcelletransplantasjon i egnede tilfeller. Allo-SCT er eneste kurative mulighet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad