Hopp til hovedinnhold

Myelofibrose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Klonal kronisk myeloproliferativ sykdom med ineffektiv hematopoiese, fibroseutvikling i beinmarg, ekstramedullær hematopiese og forstørret milt og lever 
Forekomst:
Ca. 1 tilfelle per 100 000 personer per år
Symptomer:
Anemisymptomer, B-symptomer/allmennsymptomer, ev. smerter i abdomen og skjelett
Funn:
Benmargssvikt med anemi, blødning, forstørret milt, vekttap, ev. tromboser 
Diagnostikk:
Blodprøver, blodutstryk, mutasjonsanalyser, beinmargsbiopsi og påvisning av forstørret milt
Behandling:
Symptomatisk og livsforlengende medikamentell behandling. Kurativ behandling med beinmargstransplantasjon aktuelt for yngre pasienter (< 70år) med begrenset forventet levetid
  • Eivind Galteland, overlege dr.med. Avdeling for blodsykdommer, RH, OUS

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad