Hopp til hovedinnhold

Myelomatose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En progressiv malign sykdom med proliferasjon av plasmaceller (spesialiserte B-lymfocytter) i beinmargen. Ukjent årsak 
Forekomst:
Rammer i underkant av 400 mennesker hvert år i Norge, median alder er 68 år
Symptomer:
Første del av sykdommen er som regel symptomfri/-fattig. Etterhvert tilkommer symptom som anemi, beinsmerter (ofte i nedre del av ryggen), hyperkalsemi, nyresvikt og økt infeksjonstilbøyelighet
Funn:
Undersøkelse kan avdekke hudblødninger og blek hud, dehydrering, nerveutfall, ømhet i bein - eventuelt ødemer eller patologiske frakturer. Amyloide nedslag kan gi stor tunge
Diagnostikk:
Utslag på blodprøver og blodutstryk er uspesifikke og vanskelig å forholde seg til i tidlig fase. Monoklonalt protein påvises i gammafraksjonen ved elektroforese. Undersøkelse av beinmarg og bildeundersøkelser er nødvendig
Behandling:
Kjemoterapi, immunterapi og autolog stamcellestøtte kan gi komplett remisjon. 5-års overlevelse er ca. 40% tross høy alder ved diagnose. Nye medisiner har gitt en betydelig forbedring av prognosen
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus