Hopp til hovedinnhold

Polycytemia vera (PV)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
PV er polycytemi forårsaket av en malign myeloproliferativ sykdom
Forekomst:
Årlig insidens i Norge er mellom 2-3/100 000
Symptomer:
Er mangfoldige og diffuse, mest typisk er kløe etter varm bad, slapphet - noen er asymptomatiske
Funn:
Mest typiske er rødmusset ansikt - pletorisk utseende, splenomegali, ev. hepatomegali
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er Hb, Htc, trombocytter, hvite m/diff, erytropoietin, JAK2 mutasjonsanalyse
Behandling:
Hovedbehandlingen er venesectio, ASA og ev. cytoreduktiv behandling
  • Eivind Galteland, overlege dr.med. Avdeling for blodsykdommer, RH, OUS
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL