Hopp til hovedinnhold

Trombocytose, essensiell

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kronisk myeloproliferativ neoplasi (MPN) med økt antall trombocytter (>450 x 109) forårsaket av klonal proliferasjon av megakaryocytter
Forekomst:
Sjelden tilstand, rundt 1 nytt tilfelle per 100 000 innbyggere per år
Symptomer:
Asymptomatisk hos mange, ev. diffuse symptomer som hodepine, svimmelhet, synkope, parestesier, synsforstyrrelser 
Funn:
Mangler ofte. Hos noen kan det foreligge blødninger, trombose, ev. splenomegali
Diagnostikk:
Hb, hvite m/diff, blodutstryk, benmargsbiopsi, mutasjonsanalyser (EDTA bldo) JAK2, CALR, MPL
Diff.diagnoser:
Sekundær trombocytose, trombocytose som ledd i annen MPN inkludert KML
Behandling:
Blodplatehemmende og blodplatesenkende behandling kan være nødvendig
  • Eivind Galteland, overlege dr.med. Avdeling for blodsykdommer, RH, OUS
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Jens Hammerstrøm, overlege, professor dr. med., Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim