Hopp til hovedinnhold

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Disseminerte platetromber som skyldes mangel på en protease. Kan utløses eller forverres av kreftsykdom, infeksjoner, svangerskap, østrogentilskudd
Forekomst:
Svært sjelden tilstand. Omtrent 10/1 000 000 per år i USA
Symptomer:
Uspesifikke symptomer, inkludert magesmerter og kvalme ved debut. Cerebral og annen organdysfunksjon litt ut i forløpet. Anemi og hudblødninger
Funn:
Hudblødninger, feber, andre funn avhengig av ev. trombosering i organer som hjerne, nyrer, pankreas osv
Diagnostikk:
Anemi, trombocytopeni, hemolyse med økt LD og bilirubin (eventuelt ADAMTS-13, sendeprøve)
Behandling:
Rask plasmaferese er av stor betydning
 1. George JN. Thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2006; 354: 1927-35. New England Journal of Medicine  
 2. von Krogh AS, Waage A, Quist-Paulsen P. Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura. Tidsskriftet 2016; 136: 1452-7. tidsskriftet.no  
 3. Joly BS, Coppo P, Veyradier A. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood 2017; 129: 2836-46. pmid:28416507 PubMed  
 4. Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2005; 365: 1073-86. PubMed  
 5. Scully M, Hunt BJ, Benjamin S, et al. Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. Br J Haematol 2012; 158: 323-35. pmid:22624596 PubMed  
 6. George JN. The association of pregnancy with thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Curr Opin Hematol 2003; 10: 339-44. PubMed  
 7. Veyradier A, Meyer D. Thrombotic thrombocytopenic purpura and its diagnosis. J Thromb Haemost 2005; 3: 2420-7. PubMed  
 8. Bohm M, Betz C, Miesbach W, et al. The course of ADAMTS13 activity and inhibitor titre in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura with plasma exchange and vincristine. Br J Haematol 2005; 129: 644-52. PubMed  
 9. Burns ER, Lou Y, Pathak A. Morphologic diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol 2004; 75: 18-21. PubMed  
 10. Gøtze JP, Hillarp A, Lindblom A, Björk P, Strandberg K, Nielsen LB. Ny markør ved trombotisk trombocytopenisk purpura. Ugeskr Læger 2008; 170: 2446. PubMed  
 11. Moake JL. Thrombotic microangiopathies. N Engl J Med 2002; 347: 589-600. New England Journal of Medicine  
 12. George JN, Cuker A. Acquired TTP: Initial treatment. UpToDate, last updated Sep 30, 2020. UpToDate  
 13. Michael M, Elliott EJ, Ridley GF, Hodson EM, Craig JC. Interventions for haemolytic uraemic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD003595. DOI: 10.1002/14651858.CD003595.pub2 DOI  
 14. Scully M, Cataland SR, Peyvandi F, et al. Caplacizumab Treatment for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. N Engl J Med 2019; 380: 335-46. pmid:30625070 PubMed  
 15. Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med 2014;5:15-23 PubMed  
 16. Scully, M., Cohen, H., Cavenagh, J. et al. Remission in acute refractory and relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura following rituximab is associated with a reduction in IgG antibodies to ADAMTS-13. Haematol 2007; 136: 451-61. pmid:17233847 PubMed  
 17. Froissart A, Veyradier A, Hié M et al.. Rituximab in autoimmune thrombotic thrombocytopenic purpura: A success story. Eur J Intern Med 2015; 26: 659-65. pmid:26293834 PubMed  
 18. Peyvandi F, Scully M, Hovinga JAK, et al. Caplacizumab for acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2016; 374:511-22. doi: 10.1056/NEJMoa1505533 DOI  
 19. FDA News release. FDA approves first therapy for the treatment of adult patients with a rare blood clotting disorder. Publisert februar 2019. www.fda.gov  
 20. Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2005; 365: 1073-86. PubMed  
 21. Garg AX, Suri RS, Barrowman N, et al. Long-term renal prognosis of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. JAMA 2003; 290: 1360-70. Journal of the American Medical Association  
 22. Outshoorn UM, Ferber A. Outcomes in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura with splenectomy: a retrospective cohort study. Am J Hematol. 2006 Dec;81(12):895-900. PubMed  
 23. George JN, Vesely SK, Terrell DR. The Oklahoma Thrombotic Thrombocytopenic Purpura-Hemolytic Uremic Syndrome (TTP-HUS) Registry: a community perspective of patients with clinically diagnosed TTP-HUS. Semin Hematol 2004; 41: 60-7. PubMed  
 24. Cohen JA, Brecher ME, Bandarenko N. Cellular source of serum lactate dehydrogenase elevation in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. J Clin Apher 1998; 13: 16-9. PubMed  
 25. Amorosi EL, Ultmann JE. Thrombotic thrombocytopenic purpura: report of 16 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore) 1966; 45: 139-59. PubMed  
 26. Vesely SK, Li X, McMinn JR, Terrell DR, George JN. Pregnancy outcomes after recovery from thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Transfusion 2004; 44: 1149-58. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Eva Zetterberg, med dr och biträdande överläkare, Hematologi- och koagulatonskliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad