Hopp til hovedinnhold

Aktivert protein C resistens og faktor V Leiden

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Manglende eller redusert antitrombotisk effekt av aktivert protein C som i all hovedsak skyldes mutasjon i koagulasjonsfaktor V
Forekomst:
Faktor V Leiden mutasjon er den vanligste årsak til arvelig trombofili i den kaukasiske befolkningen (40-50% av alle tilfeller) og 20-25% av pasienter med venetrombose har faktor V Leiden mutasjon
Symptomer:
Før det har oppstått venøs tromboemboli er det ingen symptomer
Funn:
Ingen spesielle kliniske funn
Diagnostikk:
Genetisk test for faktor V Leiden vil påvise de fleste tilfeller av aktivert protein C resistens
Behandling:
Grunntilstanden kan ikke behandles, venøse tromboembolier behandles etter vanlige retningslinjer
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus