Hopp til hovedinnhold

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Systemisk aktivering av koagulasjonssystemet med fibrindannelse og trombocytavleiring i mikrosirkulasjonen. Komplikasjon til infeksjoner og malignitet. Kan også oppstå i forbindelse med svangerskap
Forekomst:
Ukjent insidens
Symptomer:
Kan medføre både blødningstendens og trombosering. Petekkier
Funn:
Funn vil være avhengig av grunnsykdom
Diagnostikk:
Trombocytter, D-dimer, INR (protrombintid), APTT (aktivert partiell trompoplastintid) og fibrinogen samt ISTH DIC skår ved tilstander assosiert med DIC
Behandling:
Viktigste tiltak vil være å behandle grunnsykdom
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus