Hopp til hovedinnhold

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk aktivering av koagulasjonssystemet med fibrindannelse og trombocytavleiring i mikrosirkulasjonen. Komplikasjon til infeksjoner og malignitet. Kan også oppstå i forbindelse med svangerskap
Forekomst:
Ukjent insidens
Symptomer:
Kan medføre både blødningstendens og trombosering. Petekkier
Funn:
Funn vil være avhengig av grunnsykdom
Diagnostikk:
Trombocytter, D-dimer, INR (protrombintid), APTT (aktivert partiell trompoplastintid) og fibrinogen samt ISTH DIC skår ved tilstander assosiert med DIC
Behandling:
Viktigste tiltak vil være å behandle grunnsykdom
 1. Levi M, Scully M. How I treat disseminated intravascluar coagulation. Blood 2018; 131: 845-54. pmid:29255070 PubMed  
 2. Astrup Dahm AE, von Krogh A-S. Disseminert intravaskulær koagulasjon. Norsk legemiddelhåndbok. 14.06.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 3. Wang H. Disseminated intravascular coagulation. BMJ Best Practice, last updated April 22, 2016.
 4. Franchini M, Lippi G, Manzato F. Recent acquisitions in the pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation. Thromb J 2006; 4: 4. PubMed  
 5. Toh CH, Hoots WK. The scoring system of the Scientific and Standardisation Committee on Disseminated Intravascular Coagulation of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: a 5‐year overview. J Thromb Haemost 2007; 5: 604-6. pmid:17096704 PubMed  
 6. Gando S, Meziani F, Levi M. What's new in the diagnostic criteria of disseminated intravascular coagulation?. Intensive Care Med 2016; 42: 1062-64. pmid:26858172 PubMed  
 7. Allingstrup M, Wetterslev J, Ravn FB, Møller AM, Afshari A. Antithrombin III for critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev. Feb 2016. pmid: 26858174 PubMed  
 8. Levy JH, Sniecinski RM, Welsby IJ, Levi M.. Antithrombin: anti-inflammatory properties and clinical applications. Thromb Haemost 2016; 115: 712-28. pmid:26676884 PubMed  
 9. Toh CH, Hoots WK. The scoring system of the Scientific and Standardisation Committee on Disseminated Intravascular Coagulation of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: a 5-year overview. J Thromb Haemost 2007; 3: 604-6. pmid:17096704 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus