Hopp til hovedinnhold

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blodkreftsykdom utgått fra umodne lymfatiske celler/lymfoblaster 
Forekomst:
30-40 tilfeller årlig både blant voksne og barn. Utgjør 20% av alle leukemier hos voksne og rundt 85% av alle krefttilfeller hos barn
Symptomer:
Ofte subakutt debut med slapphet og tretthet, hyppige infeksjoner og blødningstendens i hud/slimhinner
Funn:
Blekhet, hudblødninger og pågående infeksjon. Ev. lymfeknutesvulst, forstørret lever/milt og palpasjonsømhet over bein
Diagnostikk:
Vedvarende lymfocytose >5 x 109/L og karakteristisk immunfenotype. Ev. benmargsundersøkelse
Behandling:
Kjemoterapi, ev. strålebehandling. Allogen stamcelletransplantasjon.
 • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Helsedirektoratet 2020.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. IS-2746. Oslo, 27.05.2020. www.helsedirektoratet.no  
 2. Cortelazzo S, Ponzoni M, Ferreri AJM, Hoelzer D. Lymphoblastic lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol 2011; 79: 330-43. PMID: 21273093 PubMed  
 3. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 2016; 127: 2391-405. pmid:27069254 PubMed  
 4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo: Kreftregisteret, 2020. www.kreftregisteret.no  
 5. Danckert B, Ferlay J, Engholm G et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019). Hentet 30.04.19 www.ancr.nu  
 6. Kolmannskog S, Flægstad T, Helgestad J, Hellebostad M, Zeller B, Glomstein A. Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Norge 1992-2000. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1493-5. PMID: 17551551 PubMed  
 7. Pui CH, Robison LL, Look AT.. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet 2008; 371: 1030-43. pmid:18358930 PubMed  
 8. Freedman AS, Aster JC. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of precursor B cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma. UpToDate. Oct. 2016. www.uptodate.com  
 9. Maury S, Chevret 1, Thomas X et al. Rituximab in B-Lineage Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2016; 375: 1144-53. pmid: 27626518 PubMed  
 10. Fløisand Y1, Brinch L, Dybedal I et al. Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi. Tidsskr Nor Laegeforen 2008; 128: 2563-6. pmid:19023351 PubMed  
 11. Curran E, Stock W. How I treat acute lymphoblastic leukemia in older adolescents and young adults. Blood 2015;125: 3702-3710 Blood  
 12. Bassan R, Hoelzer D. Modern therapy of acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol 2011; 29: 532-43. PMID: 21220592 PubMed  
 13. Rowe JM. Prognostic factors in adult acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol 2010;150(4):389-405. PMID: 20573154 PubMed  
 14. Marks DI. Treating the "older" adult with acute lymphoblastic leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2010;American Society of Hematology. Education Program. 2010:13-20. PMID: 21239765 PubMed  
 15. Ram R, Gafter-Gvili A, Vidal L, et al. Management of adult patients with acute lymphoblastic leukemia in first complete remission: Systematic review and meta-analysis. Cancer 2010; 116: 3447-57. PMID: 20564092 PubMed  
 16. Lee HJ, Thompson JE, Wang ES, Wetzler M. Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. Cancer 2011;117(8):1583-94. PMID: 21472706 PubMed  
 17. Goldstone AH, Rowe JM. Transplantation in adult ALL. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2009;593-601. PMID: 20008244 PubMed  
 18. Jabbour E, O'Brien S, Ravandi F, et al. Monoclonal antibodies in acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2015 ;125:4010-6. PMID: 25999456 PubMed  
 19. Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2016; 375: 740-53. pmid:27292104 PubMed  
 20. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2018; 378: 439-48. pmid:29385370 PubMed  
 21. Jabbour E, Haddad FG, Short NJ, Kantarijan H. Treatment of Adults With Philadelphia Chromosome–Positive Acute Lymphoblastic Leukemia—From Intensive Chemotherapy Combinations to Chemotherapy-Free Regimens A Review. JAMA Oncol 2022. pmid:35834222 PubMed  
 22. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 oslo-universitetssykehus.no  
 23. Tangen JM, Fløisand Y, Haukås E, Næss IA, Skjelbakken T, Stapnes C, et al. Overlevelse hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi. Tidsskr Nor Lægeforen 2010; 130: 1710-3. DOI: 10.4045/tidsskr.09.1293 DOI  
 24. Tjønnfjord GE, Gedde-Dahl T, Heldal D, Brinch L. Treatment outcome in adults with acute lymphoblastic leukemia: 50% long-term disease-free survival. Leukemia 2007; 21: 2203-4. PMID: 17525727 PubMed  
 25. Hijiya N, Hudson MM, Lensing S, et al. Cumulative incidence of secondary neoplasms as a first event after childhood acute lymphoblastic leukemia. JAMA 2007; 297: 1207-15. PMID: 17374815 PubMed  
 26. Martell MP, Atenafu EG, Minden MD et al. Treatment of elderly patients with acute lymphoblastic leukaemia using a paediatric-based protocol. Br J Haematol 2013; 163: 458-64. pmid:24033272 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Per Boye Hansen, speciallæge, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus