Hopp til hovedinnhold

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blodkreftsykdom utgått fra umodne lymfatiske celler/lymfoblaster 
Forekomst:
Rundt 30-40 tilfeller årlig både blant voksne og barn. Utgjør 77% av alle leukemier hos barn
Symptomer:
Ofte subakutt debut med slapphet og tretthet, hyppige infeksjoner og blødningstendens i hud/slimhinner
Funn:
Blekhet, hudblødninger og pågående infeksjon. Ev. lymfeknutesvulst, forstørret lever/milt og palpasjonsømhet over bein
Diagnostikk:
Vedvarende lymfocytose >5 x 109/L og karakteristisk immunfenotype. Benmargsundersøkelser
Behandling:
Kombinasjoner av kjemoterapi, tyrosinkinasehemmere ev. strålebehandling. Allogen stamcelletransplantasjon.
 • Helsedirektoratet. Maligne blodsykdommer - handlingsprogram. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert 23.12.2021
 1. Helsedirektoratet. Maligne blodsykdommer - handlingsprogram. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert 23.12.2021. www.helsedirektoratet.no  
 2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 2016; 127: 2391-405. pmid:27069254 PubMed  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022, www.kreftregisteret.no.
 4. Danckert B, Ferlay J, Engholm G et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Data version: 9.2 - 23.06.2022. Hentet 23.05.2023 www.ancr.nu  
 5. Årsrapport 2022 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Oslo: Kreftregisteret, 2023. ISBN: 978-82-473-0117-3 cms.legehandboka.no  
 6. Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2013 Jun 1;381(9881):1943-55. Epub 2013 Mar 22. PMID: 23523389 PubMed  
 7. Puckett Y, Chan O. Acute Lymphocytic Leukemia. 2022 Jun 27. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29083572 PubMed  
 8. Freedman AS, Aster JC. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of precursor B cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma. UpToDate. Sept. 2022. Accessed May 2023. www.uptodate.com  
 9. Rowe JM. Prognostic factors in adult acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol 2010;150(4):389-405. PMID: 20573154 PubMed  
 10. Fløisand Y1, Brinch L, Dybedal I et al. Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi. Tidsskr Nor Laegeforen 2008; 128: 2563-6. pmid:19023351 PubMed  
 11. Curran E, Stock W. How I treat acute lymphoblastic leukemia in older adolescents and young adults. Blood 2015;125: 3702-3710 Blood  
 12. Jabbour E, O'Brien S, Ravandi F, et al. Monoclonal antibodies in acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2015 ;125:4010-6. PMID: 25999456 PubMed  
 13. Maury S, Chevret 1, Thomas X et al. Rituximab in B-Lineage Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2016; 375: 1144-53. pmid: 27626518 PubMed  
 14. Jabbour E, Haddad FG, Short NJ, Kantarijan H. Treatment of Adults With Philadelphia Chromosome–Positive Acute Lymphoblastic Leukemia—From Intensive Chemotherapy Combinations to Chemotherapy-Free Regimens A Review. JAMA Oncol 2022. pmid:35834222 PubMed  
 15. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2018; 378: 439-48. pmid:29385370 PubMed  
 16. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2020. IS-2872 www.helsedirektoratet.no  
 17. Hijiya N, Hudson MM, Lensing S, et al. Cumulative incidence of secondary neoplasms as a first event after childhood acute lymphoblastic leukemia. JAMA 2007; 297: 1207-15. PMID: 17374815 PubMed  
 18. Tangen JM, Fløisand Y, Haukås E, Næss IA, Skjelbakken T, Stapnes C, et al. Overlevelse hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi. Tidsskr Nor Lægeforen 2010; 130: 1710-3. DOI: 10.4045/tidsskr.09.1293 DOI  
 19. Martell MP, Atenafu EG, Minden MD et al. Treatment of elderly patients with acute lymphoblastic leukaemia using a paediatric-based protocol. Br J Haematol 2013; 163: 458-64. pmid:24033272 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad