Hopp til hovedinnhold

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Blodkreftsykdom utgått fra umodne lymfatiske celler/lymfoblaster 
Forekomst:
30-40 tilfeller årlig både blant voksne og barn. Utgjør 20% av alle leukemier hos voksne og rundt 85% av alle krefttilfeller hos barn
Symptomer:
Ofte subakutt debut med slapphet og tretthet, hyppige infeksjoner og blødningstendens i hud/slimhinner
Funn:
Blekhet, hudblødninger og pågående infeksjon. Ev. lymfeknutesvulst, forstørret lever/milt og palpasjonsømhet over bein
Diagnostikk:
Vedvarende lymfocytose >5 x 109/L og karakteristisk immunfenotype. Ev. benmargsundersøkelse
Behandling:
Kjemoterapi, ev. strålebehandling. Allogen stamcelletransplantasjon.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
  • Per Boye Hansen, speciallæge, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus