Hopp til hovedinnhold

Akutt myelogen leukemi (AML)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Neoplastisk proliferasjon av myeloide celler med blaster i perifert blod. Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent
Forekomst:
Insidens rundt 3 tilfeller per 100 000 innbyggere per år, opptrer oftest hos voksne
Symptomer:
Slapphet/tretthet, hyppige luftveisinfeksjoner og unormal blødning fra hud eller slimhinner
Funn:
Anemi, cytopeni, hudblødninger, lymfeknutesvulst og moderat hepatosplenomegali
Diagnostikk:
Blodutstryk viser blaster i perifert blod, og diagnosen stilles ved undersøkelser i beinmargsaspirat
Behandling:
Cytostatika i induksjonsfase og konsolideringsfase. Ev. allogen stamcelletransplantasjon etter individuell vurdering
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad