Hopp til hovedinnhold

Hårcelleleukemi

Sist revidert:


Definisjon:
Sjelden og saktevoksende form for leukemi (blodkreft) karakterisert av små, modne, lymfoide B-celler med rikelig cytoplasma, hårlignende utvekster og redusert funksjon. Årsaken er ukjent
Forekomst:
Utgjør omtrent 2% av alle leukemier, dette tilsvarer 10-20 nye tilfeller hvert år i Norge
Symptomer:
Tar mange år før sykdommen gir symptomer. Typiske symptomer er magesmerter (skyldes forstørret milt), svakhetsfølelse, trøtthetsfølelse, uforklarlig vekttap, infeksjonstendens, blåmerke- og blødningstendens
Funn:
Gir økende grad av cytopenier (mangel på ulike blodceller) og forstørrelse av milten. Økt blødningstendens, typisk fra tannkjøtt, underhudsblødninger, neseblod og underlivsblødninger hos kvinner
Diagnostikk:
Unormale blodverdier kan gi mistanke om sykdommen, og blodutstryk og ryggmargsprøver kan påvise tilstanden. 
Behandling:
Startes først ved symptomer. Purinanaloger. Uhelbredelig, men kan bremses betydelig og effekten av behandling kan vedvare i mange år. Smitteforebyggende tiltak er viktig. Behandlingsresultatene er blitt betydelig bedre de siste 30 årene, og yngre med sykdommen kan forvente en tilnærmet normal levetid