Hopp til hovedinnhold

Hårcelleleukemi

Sist revidert:


Definisjon:
Dette er en sjelden, saktevoksende form for leukemi (blodkreft) karakterisert av små, modne, lymfoide B-celler med for mye cytoplasma, hårlignende utvekster og redusert funksjon. Årsaken er ukjent
Forekomst:
Utgjør omtrent 2% av alle leukemier, dette tilsvarer 10-20 nye tilfeller hvert år i Norge
Symptomer:
Tar mange år før sykdommen gir symptomer. Typiske symptomer er magesmerter (skyldes forstørret milt), svakhetsfølelse, trøtthetsfølelse, uforklarlig vekttap, infeksjonstendens, blåmerke- og blødningstendens
Funn:
Gir økende grad av cytopenier (mangel på ulike blodceller) og forstørrelse av milten. Økt blødningstendens, typisk fra tannkjøtt, underhudsblødninger, neseblod og underlivsblødninger hos kvinner
Diagnostikk:
Unormale blodverdier kan gi mistanke om sykdommen, og blodutstryk og ryggmargsprøver kan påvise tilstanden. 
Behandling:
Startes først ved symptomer. Purinanaloger. Uhelbredelig, men kan bremses betydelig. Smitteforebyggende tiltak er viktig. Behandlingsresultatene er blitt betydelig bedre de siste 30 årene, og yngre med sykdommen kan forvente en tilnærmet normal levetid