Hopp til hovedinnhold

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Blodkreft utviklet fra en fase med monoklonal B-lymfocytose. Årsaken er ukjent, men arv disponerer
Forekomst:
Den hyppigste leukemiformen, omtrent 250-300 nye tilfeller i Norge årlig. Median alder 72 år
Symptomer:
Vanligvis uten symptomer når diagnosen stilles. Ev. slapphet, vekttap, tidlig metthet (splenomegali)
Funn:
Uøm lymfeknutesvulst og forstørret lever og milt finnes ofte ved debut. Hudblødninger, blåflekker, blek hud er tegn på avansert sykdom
Diagnostikk:
Vedvarende lymfocytose er et kriterium for diagnosen. Perifert blodutstryk viser karakteristiske funn
Behandling:
Kjemoimmunterapi kan bremse sykdomsutvikling og bedre livskvalitet. Allogen stamcelletransplantasjon kan være kurativ, men vurderes først og fremst hos yngre.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim