Hopp til hovedinnhold

Kronisk myelogen leukemi (KML)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Malign omdannelse av stamcelle i beinmarg som fører til overproduksjon av myeloide blaster. Forårsaket av kromosomendring med dannelse av hybridgen BCR-ABL (Philadelphiakromosom). Ukjent årsak til kromsomforandringen
Forekomst:
Insidens knapt 1/100 000, rundt 80 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
De fleste debuterer i kronisk fase. Lite symptomer initialt, men etterhvert slapphet, anoreksi, feber, tidlig metthetsfølelse, kløe, nattesvette og intoleranse for varme
Funn:
Anemi, leukocytose, trombocytose, forstørret milt, eventuelt forstørret lever
Diagnostikk:
Blaster i beinmarg og perifert blod. Diagnosen bekreftes ved påvisning av BCR-ABL hybridgen i leukocytter
Behandling:
Behandles med tyrosinkinasehemmer (TKI). I noen tilfeller stamcelletransplantasjon ved manglende effekt av TKI
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Henrik Hjorth-Hansen, 1. amanuensis dr. med. og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim