Hopp til hovedinnhold

Kronisk myelogen leukemi (KML)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malign omdannelse av stamcelle i beinmarg som fører til overproduksjon av myeloide blaster. Forårsaket av kromosomendring med dannelse av hybridgen BCR-ABL (Philadelphiakromosom). Ukjent årsak til kromsomforandringen
Forekomst:
Insidens knapt 1/100 000, rundt 80 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
De fleste debuterer i kronisk fase. Lite symptomer initialt, men etterhvert slapphet, anoreksi, feber, tidlig metthetsfølelse, kløe, nattesvette og intoleranse for varme
Funn:
Anemi, leukocytose, trombocytose, forstørret milt, eventuelt forstørret lever
Diagnostikk:
Blaster i beinmarg og perifert blod. Diagnosen bekreftes ved påvisning av BCR-ABL hybridgen i leukocytter
Behandling:
Behandles med tyrosinkinasehemmer (TKI). I noen tilfeller stamcelletransplantasjon ved manglende effekt av TKI
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Sist faglig oppdatert 23. desember 2021.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Sist faglig oppdatert 23. desember 2021. www.helsedirektoratet.no  
 2. Apperley JF. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2015;385:1447-59. pmid: 25484026 PubMed  
 3. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 9.2 (23.06.22). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Siden besøkt 04.04.2023 nordcan.iarc.fr  
 4. Van Etten RA. Clinical manifestations and diagnosis of chronic myeloid leukemia. UpToDate. Last updated Jul 29, 2020. www.uptodate.com  
 5. Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: 2260-70. pmid: 20525995 PubMed  
 6. Saglio G, Kim DW, Issaragrisil A, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: 2251-9. pmid: 20525993 PubMed  
 7. Dahlén T, Edgren G, Lambe M et al. Cardiovascular Events Associated With Use of Tyrosine Kinase Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia: A Population-Based Cohort Study. Ann Int Med 2016; 165: 161-6. pmid:27295519 PubMed  
 8. Hochhaus A, Baccarani M, Deininger M, et al. Dasatinib induces durable cytogenetic responses in patients with chronic myelogenous leukemia in chronic phase with with resistance or intolerance to imatinib. Leukemia 2008; 22: 1200-6. PubMed  
 9. Kantarjian HM, Giles FJ, Bhalla KN, et al. Nilotinib is effective in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase after imatinib resistance or intolerance: 24-month follow-up results. Blood 2011; 117: 1141-5. pmid: 21098399 PubMed  
 10. Cortes J, Pavlovsky C, Saußele S. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1914-1926. Epub 2021 Aug 20. PMID: 34425075 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Henrik Hjorth-Hansen, 1. amanuensis dr. med. og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim