Hopp til hovedinnhold

Hodgkin lymfom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lymfekreft med lymforetikulær proliferasjon, kan opptre lokalisert eller spredt. Gjennomgått EBV infeksjon og immunsuppresjon kan ha betydning for utvikling av sykdommen
Forekomst:
Rundt 140 nye tilfeller årlig. Hyppigst i aldersgruppen 20-40 år og over 50 år 
Symptomer:
Vanligste presentasjon er en forstørret smertefri lymfeknute. Allmennsymptomer med feber, nattesvette og vekttap er relativt vanlig. Infeksjonstendens 
Funn:
Forstørrede uømme lymfeknuter, hyppigst på hals og/eller supraklavikulært. Hepatosplenomegali, anemitegn kan påvises
Diagnostikk:
Biopsi/histologi fra lymfeknute avgjørende for diagnosen. CT og PET-CT sentral i utredningen
Behandling:
I de fleste tilfeller med kurativt mål. Kombinasjonskjemoterapi, ofte i kombinasjon med strålebehandling
 1. Helsedirektoratet. Lymfekreft - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje, sist oppdatert 10.12.2021. www.helsedirektoratet.no  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022. www.kreftregisteret.no  
 3. Helsedirektoratet. Kreft hos barn - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje, sist oppdatert Hodgkin lymfom. Sist oppdatert 26.05.2020. www.helsedirektoratet.no  
 4. Murray PG, Young LS. An etiological role for the Epstein-Barr virus in the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma. Blood. 2019 Aug 15;134(7):591-596. Epub 2019 Jun 11. PMID: 31186275 PubMed  
 5. Kristinsson SY, Goldin LR, Bjorkholm M, et al. Genetic and immune-related factors in the pathogenesis of lymphoproliferative and plasma cell malignancies. Haematologica 2009; 94: 1581-1589. PubMed  
 6. Appel BE, Chen L, Buxton AB et al. Minimal Treatment of Low-Risk, Pediatric Lymphocyte-Predominant Hodgkin Lymphoma: A Report From the Children's Oncology Group. J Clin Oncol 2016; 34: 2372-9. pmid:27185849 PubMed  
 7. Franklin J, Eichenauer DA, Becker I et al. Optimisation of chemotherapy and radiotherapy for untreated Hodgkin lymphoma patients with respect to second malignant neoplasms, overall and progression-free survival: individual participant data analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD008814. DOI: 10.1002/14651858.CD008814.pub2 DOI  
 8. Schaapveld M, Aleman BMP, van Eggermond AM, et al . Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin’s Lymphoma. N Engl J Med 2015; 373: 2499-2511. doi:10.1056/NEJMoa1505949 DOI  
 9. Fosså SD, Holte H, Holmen MM, et al. Langtidseffekter etter kappefeltsbehandling for Hodgkins lymfom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 41-4. PubMed  
 10. Fosså SD, Holthe H, Fosså A, Edvardsen T, Kjekshus J, Lund M-B, Pripp AH, Wethal T. Den norske oppfølgningsstudien av pasienter med gjennomgått Hodgkin's lymfom. Febr. 2009. Ikke publ.
 11. Rørvik SD, Abrahamsen IW, Myhre AE et al. Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom Chronic graft-versus-host disease. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Mar 13;143(4). Norwegian. PMID: 36919292 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad
 • Olbjørn Klepp, professor dr.med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim