Hopp til hovedinnhold

Malignt lymfom hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Maligne lymfomer hos barn omfatter Hodgkins lymfom og Non-Hodgkins lymfom
Forekomst:
Lymfom opptrer med årlig insidensrate på 2,2 per 100 000 barn (0-14 år)
Symptomer:
Vanligste presentasjon er en forstørret, uøm lymfeknute. En del har tilleggssymptomer som feber, vekttap, nattesvette, kløe og slapphet
Funn:
Uøm lymfeknutesvulst
Diagnostikk:
Hematologiske prøver, lymfeknutebiopsi, bildediagnostikk
Behandling:
Individuell etter lymfomtype og stadium
 1. Termuhlen AM, Gross TG. Overview of non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents. UpToDate, last updated Mar, 2018. UpToDate  
 2. Crump C, Sundquist K, Sieh W, et al. Perinatal and family risk factors for non-Hodgkin lymphoma in early life: a Swedish national cohort study. J Natl Cancer Inst 2012; 104:923. PubMed  
 3. McClain KL, Kamdar K. Overview of Hodgkin lymphoma in children and adolescents. UpToDate, last updated Dec 05, 2014 . UpToDate  
 4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 26.05.2020.
 5. Freed J, Kelly KM. Current approaches to the management of pediatric Hodgkin lymphoma. Paediatr Drugs 2010; 12: 85-98. PubMed  
 6. Mulrooney DA, Yeazel MW, Kawashima T, et al. Cardiac outcome in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ 2009; 339: b4606. BMJ (DOI)  
 7. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. J Clin Oncol 2010; 28:2625. PubMed  
 8. Kaatsch P. Epidemiology of childhood cancer. Cancer Treat Rev 2010; 36:277. PubMed  
 9. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65:5. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Harald Kamps, spesialist i allmennmedisin; universitetslektor II, enhet for anvendt klinisk forskning, Regionsykehuset i Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Svein Kolmannskog, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim