Hopp til hovedinnhold

Malignt lymfom hos barn

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Maligne lymfomer hos barn omfatter Hodgkins lymfom og Non-Hodgkins lymfom
Forekomst:
Lymfom opptrer med årlig insidensrate på 2,2 per 100 000 barn (0-14 år)
Symptomer:
Vanligste presentasjon er en forstørret, uøm lymfeknute. En del har tilleggssymptomer som feber, vekttap, nattesvette, kløe og slapphet
Funn:
Uøm lymfeknutesvulst
Diagnostikk:
Hematologiske prøver, lymfeknutebiopsi, bildediagnostikk
Behandling:
Individuell etter lymfomtype og stadium
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Harald Kamps, spesialist i allmennmedisin; universitetslektor II, enhet for anvendt klinisk forskning, Regionsykehuset i Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Olbjørn Klepp, professor dr.med, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
  • Svein Kolmannskog, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim