Hopp til hovedinnhold

Non-Hodgkin lymfom (NHL)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Malign proliferasjon av lymfoide celler. Ukjent årsak, men autoimmun sykdom, svekket immunforsvar og virusinfeksjoner kan disponere
Forekomst:
Insidens 900-1000 per år i Norge, opptrer sjelden før 40 års alder. Det har vært en jevn økning de siste tiårene
Symptomer:
Forstørret lymfeknute(r), ev. nattesvette, feberepisoder, ufrivillig vekttap. Men symptomer kan være fraværende
Funn:
Lymfeknute-tumor. Hepatosplenomegali kan forekomme. Blekhet og ragader på grunn av anemi
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved histopatologiske undersøkelser
Behandling:
Avhenger av histologisk diagnose og utbredelse. Alternativer er strålebehandling, cellegift, immundempende behandling eller benmargstranplantasjon
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad