Hopp til hovedinnhold

Non-Hodgkin lymfom (NHL)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malign proliferasjon av lymfoide celler. Ukjent årsak, men autoimmun sykdom, svekket immunforsvar og virusinfeksjoner kan disponere
Forekomst:
Insidens 900-1000 per år i Norge, opptrer sjelden før 40 års alder. Det har vært en jevn økning de siste tiårene
Symptomer:
Forstørret lymfeknute(r), ev. nattesvette, feberepisoder, ufrivillig vekttap. Men symptomer kan være fraværende
Funn:
Lymfeknute-tumor. Hepatosplenomegali kan forekomme. Blekhet og ragader på grunn av anemi
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved histopatologiske undersøkelser
Behandling:
Avhenger av histologisk diagnose og utbredelse. Alternativer er strålebehandling, cellegift, immundempende behandling eller benmargstranplantasjon
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. IS-2429. 26.05.2021 www.helsebiblioteket.no  
 2. Steven H. Swerdlow, Campo E et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016; 127: 2375-90. pmid:26980727 PubMed  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo: Kreftregisteret, 2021. www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no  
 4. Frølund UC, Hansen PB. Indikationer for radioimmunterapi til patienter med non-Hodgkins lymfom. Ugeskr Laeger 2011; 173: 1417-21. pmid:21586245 PubMed  
 5. Kolstad A, Kumari S, Walczak M et al. Sequential intranodal immunotherapy induces antitumor immunity and correlated regression of disseminated follicular lymphoma. Blood 2015; 125: 82-9. pmid:25293773 PubMed  
 6. Sehn LH, Chua N, Mayer J, et al. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2016; 17: 1081-93. pmid: 27345636 PubMed  
 7. Pirani M1, Marcheselli R, Marcheselli L et al. Risk for second malignancies in non-Hodgkin's lymphoma survivors: a meta-analysis. Ann Oncol 2011; 8: 1845-58. pmid:21310758 PubMed  
 8. Hemminki K1, Lenner P, Sundquist J, Bermejo JL.. Risk of subsequent solid tumors after non-Hodgkin's lymphoma: effect of diagnostic age and time since diagnosis. J Clin Oncol 2008; 26: 1850-7. pmid:18347006 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
 • Tom Christensen, spesialist i allmennmedisin, Sama legesenter, Harstad