Hopp til hovedinnhold

Aspleni

Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Anatomisk fravær av milten eller en funksjonell aspleni sekundært til en sykdom. Hyppigste årsak er splenektomi etter traume. Funksjonell aspleni kan utvikles ved hemoglobinopatier
Forekomst:
Ingen hyppig tilstand
Symptomer:
Svekket immunforsvar og økt infeksjonsrisiko
Funn:
Til vanlig normale kliniske funn. Ved alvorlige infeksjoner feber og allmennsymptomer
Diagnostikk:
Ev. blodprøver/bildeundersøkelser
Behandling:
Forebyggende tiltak med vaksinasjoner og ev. antibiotika profylaktisk, ev. antikoagulasjon
 • Ashorobi D, Fernandez R. Asplenia. StatPearls [Internet]. Last Update: June 3, 2020.
 1. Ashorobi D, Fernandez R. Asplenia. StatPearls [Internet]. Last Update: June 3, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Mebius RE, Kraal G. Structure and function of the spleen. Nat Rev Immunol. 2005;5(8):606-616. doi:10.1038/nri1669 DOI  
 3. Suttie AW. Histopathology of the spleen. Toxicol Pathol. 2006;34(5):466-503. doi:10.1080/01926230600867750 DOI  
 4. Erdem SB, Genel F, Erdur B, Ozbek E, Gulez N, Mese T. Asplenia in children with congenital heart disease as a cause of poor outcome. Cent Eur J Immunol. 2015;40(2):266-269. doi:10.5114/ceji.2015.52841 DOI  
 5. DeFrances CJ, Cullen KA, Kozak LJ. National Hospital Discharge Survey: 2005 annual summary with detailed diagnosis and procedure data. Vital Health Stat 13. 2007;(165):1-209.
 6. Rose AT, Newman MI, Debelak J, et al. The incidence of splenectomy is decreasing: lessons learned from trauma experience. Am Surg. 2000;66(5):481-486. PubMed  
 7. Kirkineska L, Perifanis V, Vasiliadis T. Functional hyposplenism. Hippokratia. 2014;18(1):7-11. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Katz SC, Pachter HL. Indications for splenectomy. Am Surg. 2006;72(7):565-580. PubMed  
 9. Crary SE, Buchanan GR. Vascular complications after splenectomy for hematologic disorders. Blood. 2009;114(14):2861-2868. doi:10.1182/blood-2009-04-210112 DOI  
 10. Waghorn DJ. Overwhelming infection in asplenic patients: current best practice preventive measures are not being followed. J Clin Pathol. 2001;54(3):214-218. doi:10.1136/jcp.54.3.214 DOI  
 11. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjon ved immunsvikt. Vaksinasjonsveilederen, sist oppdatert 19.02.2020. www.fhi.no  
 12. Huebner ML, Milota KA. Asplenia and fever. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2015;28(3):340-341. doi:10.1080/08998280.2015.11929267 DOI  
 13. Folkehelseinstituttet. Meningokokkvaksine - veileder for helsepersonell. Vaksineveilederen. Sist oppdatert 03.07.2020. www.fhi.no  
 14. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6 DOI  
 15. Heier I, Inchley C, Klingenberg C, et al. Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Akuttveileder fra Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2020. www.helsebiblioteket.no  
 16. Rosati C, Ata A, Siskin GP, Megna D, Bonville DJ, Stain SC. Management of splenic trauma: a single institution's 8-year experience. Am J Surg. 2015;209(2):308-314. doi:10.1016/j.amjsurg.2014.06.034 DOI  
 17. O'Neal HR Jr, Niven AS, Karam GH. Critical Illness in Patients With Asplenia. Chest. 2016;150(6):1394-1402. doi:10.1016/j.chest.2016.03.044 DOI  
 18. Schilling RF. Spherocytosis, splenectomy, strokes, and heat attacks. Lancet. 1997;350(9092):1677-1678. doi:10.1016/s0140-6736(05)64276-6 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim