Hopp til hovedinnhold

Hemolytisk-uremisk syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kjennetegnes ved triaden hemolytisk anemi, trombocytopeni og uremi. Som regel en komplikasjon til infeksjon med høyvirulent EHEC
Forekomst:
Sjelden tilstand. Sporadiske utbrudd (rundt 10 tilfeller) i Norge, men det kan gå år mellom hvert utbrudd
Symptomer:
Symptomer er vanligvis redusert allmenntilstand, blodig diaré og magesmerter
Funn:
Klinisk undersøkelse avslører ofte abdominal ømhet, ev. hypertensjon
Diagnostikk:
Blodutstryk viser deformerte erytrocytter. Trombocytopeni er det første hematologiske tegnet. Hemolyse ofte tidligere enn proteinuri og kreatininstigning. PCR + dyrkningsprøve av avføring for påvisning av utløsende agens
Behandling:
Symptomatisk behandling. Nøye overvåking av væskebalansen. Blodtransfusjon, elektrolyttkorrigering og tidlig dialyse kan bli nødvendig
 • Folkehelseinstituttet. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 16.04.2019. Siden lest 05.09.2019
 1. Razzaq S. Hemolytic uremic syndrome: An emerging health risk. Am Fam Physician 2006; 74: 991-6. PubMed  
 2. Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med 2009; 361: 1676-87. New England Journal of Medicine  
 3. Klein EJ, Stapp JR, Clausen CR, et al. Shiga toxin-producing Escherichia coli in children with diarrhea: a prospective point of care study. J Pediatr 2002; 141: 172-77. PubMed  
 4. Andreoli SP. The pathophysiology of the hemolytic uremic syndrome. Curr Opin Nephrol Hypertens 1999; 8: 459-64. PubMed  
 5. Index of suspicion. Pediatr Rev 2002; 23: 433-8. PubMed  
 6. Williams DM, Sreedhar SS, Mickell JJ, Chan JC. Acute kidney failure: a pediatric experience over 20 years. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: 893-900. PubMed  
 7. Andreoli SP. Acute renal failure. Curr Opin Pediatr 2002; 14: 183-8. PubMed  
 8. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, Watkins SL, Tarr PI. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2000; 342: 1930-6. PubMed  
 9. Chandler WL, Jelacic B, Boster DR, et al. Prothrombotic coagulation abnormalities associated with Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2002; 346: 23-32. PubMed  
 10. Piercefield EW, Bradley KK, Coffman RL, Mallonee SM. Hemolytic uremic syndrome after an Eschericia coli O111 outbreak. Arch Intern Med 2010; 170: 1656-63. PubMed  
 11. Folkehelseinstituttet. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 16.04.2019. Siden lest 05.09.2019 fhi.no  
 12. Baylis CL, MacPhee S, Robinson AJ, Griffiths R, Lilley K, Betts RP. Survival of Escherichia coli O157:H7, O111:H- and O26:H11 in artificially contaminated chocolate and confectionery products. Int J Food Microbiol 2004; 96: 35-48. PubMed  
 13. Richardson SE, Karmali MA, Becker LE, Smith CR. The histopathology of the hemolytic uremic syndrome associated with verocytotoxin-producing Escherichia coli infections. Hum Pathol 1998; 19: 1102-08.
 14. Thorpe CM. Shiga toxin-producing Escherichia coli infection. Clin Infect Dis 2004; 38: 1298-303. PubMed  
 15. Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2005; 365: 1073-86. PubMed  
 16. Slutsker L, Ries AA, Maloney K, Wells JG, Greene KD, Griffin PM. A nationwide case-control study of Escherichia coli O157:H7 infection in the United States. J Infect Dis 1998; 177: 962-6. PubMed  
 17. Bayat A, Rittig S. Hæmolytisk uræmisk syndrom hos børn. Ugeskr Læger 2012; 174: 1302. Ugeskrift for Læger  
 18. Michael M, Elliott EJ, Ridley GF, Hodson EM, Craig JC. Interventions for haemolytic uraemic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD003595. DOI: 10.1002/14651858.CD003595.pub2. DOI  
 19. Garg AX, Suri RS, Barrowman N, Rehman F, Matsell D, Rosas-Arellano MP, et al. Long-term renal prognosis of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. JAMA 2003; 290: 1360-70. Journal of the American Medical Association  
 20. Brandt JR, Joseph MW, Fouser LS, et al. Cholelithiasis following Escherichia coli O157:H7-associated hemolytic uremic syndrome. Pediatr Nephrol 1998; 12: 222-5. PubMed  
 21. Garg AX, Suri RS, Barrowman N, et al. Long-term renal prognosis of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. JAMA 2003; 290: 1360-70. Journal of the American Medical Association  
 22. Garg AX, Clark WF, Salvadori M, Thiessen-Philbrook HR, Matsell D. Absence of renal sequelae after childhood Escherichia coli O157:H7 gastroenteritis. Kidney Int 2006; 70: 807-12. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehusStein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø