Hopp til hovedinnhold

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kjennetegnes ved triaden hemolytisk anemi, trombocytopeni og uremi. Som regel en komplikasjon til infeksjon med høyvirulent EHEC
Forekomst:
Sjelden tilstand. Sporadiske utbrudd (rundt 10 tilfeller) i Norge, men det kan gå år mellom hvert utbrudd
Symptomer:
Symptomer er vanligvis redusert allmenntilstand, blodig diaré og magesmerter
Funn:
Klinisk undersøkelse avslører ofte abdominal ømhet, ev. hypertensjon
Diagnostikk:
Blodutstryk viser deformerte erytrocytter. Trombocytopeni er det første hematologiske tegnet. Hemolyse ofte tidligere enn proteinuri og kreatininstigning. PCR + dyrkningsprøve av avføring for påvisning av utløsende agens
Behandling:
Symptomatisk behandling. Nøye overvåking av væskebalansen. Blodtransfusjon, elektrolyttkorrigering og tidlig dialyse kan bli nødvendig
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehusStein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø