Hopp til hovedinnhold

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kjennetegnes ved triaden hemolytisk anemi, trombocytopeni og uremi. Som regel en komplikasjon til infeksjon med høyvirulent EHEC
Forekomst:
Sjelden tilstand. Sporadiske utbrudd (rundt 10 tilfeller) i Norge, men det kan gå år mellom hvert utbrudd
Symptomer:
Symptomer er vanligvis redusert allmenntilstand, blodig diaré og magesmerter
Funn:
Klinisk undersøkelse avslører ofte abdominal ømhet, ev. hypertensjon
Diagnostikk:
Blodutstryk viser deformerte erytrocytter. Trombocytopeni er det første hematologiske tegnet. Hemolyse ofte tidligere enn proteinuri og kreatininstigning. PCR + dyrkningsprøve av avføring for påvisning av utløsende agens
Behandling:
Symptomatisk behandling. Nøye overvåking av væskebalansen. Blodtransfusjon, elektrolyttkorrigering og tidlig dialyse kan bli nødvendig
 • Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 25.04.2022. Siden lest 11.11.2022
 1. Michael M, Bagga A, Sartain SE, Smith RJH. Haemolytic uraemic syndrome. Seminar. Lancet 2022; 400: 1722-1740. pmid:36272423 PubMed  
 2. Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med 2009; 361: 1676-87. New England Journal of Medicine  
 3. Klein EJ, Stapp JR, Clausen CR, et al. Shiga toxin-producing Escherichia coli in children with diarrhea: a prospective point of care study. J Pediatr 2002; 141: 172-77. PubMed  
 4. Andreoli SP. The pathophysiology of the hemolytic uremic syndrome. Curr Opin Nephrol Hypertens 1999; 8: 459-64. PubMed  
 5. Index of suspicion. Pediatr Rev 2002; 23: 433-8. PubMed  
 6. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 25.04.2022. Siden lest 11.11.2022 fhi.no  
 7. Williams DM, Sreedhar SS, Mickell JJ, Chan JC. Acute kidney failure: a pediatric experience over 20 years. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: 893-900. PubMed  
 8. Andreoli SP. Acute renal failure. Curr Opin Pediatr 2002; 14: 183-8. PubMed  
 9. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, Watkins SL, Tarr PI. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2000; 342: 1930-6. PubMed  
 10. Chandler WL, Jelacic B, Boster DR, et al. Prothrombotic coagulation abnormalities associated with Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2002; 346: 23-32. PubMed  
 11. Piercefield EW, Bradley KK, Coffman RL, Mallonee SM. Hemolytic uremic syndrome after an Eschericia coli O111 outbreak. Arch Intern Med 2010; 170: 1656-63. PubMed  
 12. Razzaq S. Hemolytic uremic syndrome: An emerging health risk. Am Fam Physician 2006; 74: 991-6. PubMed  
 13. Baylis CL, MacPhee S, Robinson AJ, Griffiths R, Lilley K, Betts RP. Survival of Escherichia coli O157:H7, O111:H- and O26:H11 in artificially contaminated chocolate and confectionery products. Int J Food Microbiol 2004; 96: 35-48. PubMed  
 14. Richardson SE, Karmali MA, Becker LE, Smith CR. The histopathology of the hemolytic uremic syndrome associated with verocytotoxin-producing Escherichia coli infections. Hum Pathol 1998; 19: 1102-08.
 15. Thorpe CM. Shiga toxin-producing Escherichia coli infection. Clin Infect Dis 2004; 38: 1298-303. PubMed  
 16. Kakoullis L, Papachristodoulou E, Chra P, Panos G, et al. Shiga toxin-induced haemolytic uraemic syndrome and the role of antibiotics: a global overview. J Infect. 2019; 79: 75-94. PMID: 31150744 PubMed  
 17. Bayat A, Rittig S. Hæmolytisk uræmisk syndrom hos børn. Ugeskr Læger 2012; 174: 1302. Ugeskrift for Læger  
 18. Khalid M, Andreoli S. Extrarenal manifestations of the hemolytic uremic syndrome associated with Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC HUS). Pediatr Nephrol. 2019; 34: 2495-2507. PMID: 30382336 PubMed  
 19. Michael M, Elliott EJ, Ridley GF, Hodson EM, Craig JC. Interventions for haemolytic uraemic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD003595. DOI: 10.1002/14651858.CD003595.pub2. DOI  
 20. Tarr PI, Freedman SB. Why antibiotics should not be used to treat Shiga toxin-producing Escherichia coli infections. Curr Opin Gastroenterol. 2022; 38: 30-38. PMID: 34871193 PubMed  
 21. Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome. Lancet 2005; 365: 1073-86. PubMed  
 22. Licht C, Greenbaum LA, Muus P, et al. Efficacy and safety of eculizumab in atypical hemolytic uremic syndrome from 2-year extensions of phase 2 studies. Kidney Int. 2015; 87: 1061-1073. PMID: 25651368 PubMed  
 23. Rondeau E, Scully M, Ariceta G, et al. The long-acting C5 inhibitor, ravulizumab, is effective and safe in adult patients with atypical hemolytic uremic syndrome naïve to complement inhibitor treatment. Kidney Int. 2020; 97: 1287-1296. PMID: 32299680 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehusStein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø