Hopp til hovedinnhold

Hypereosinofile syndromer

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypereosinofile syndromer er en gruppe forstyrrelser karakterisert ved markant overproduksjon av eosinofile, der eosinofil infiltrasjon og frigjøring av mediatorer forårsaker skade på mange organer
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Mangfoldige, avhengige av hvilke organ som er involvert
Funn:
Avhenger av de involverte organer
Diagnostikk:
Blodstatus med differensialtelling, s-troponin og BNP, EKG, ekkokardiografi, lungfunksjonstester, vevsbiopsier
Behandling:
Beslutningen om å behandle baserer seg på sykdomsbildet, laboratoriefunnene og kromosomanalysene
 1. Roufosse F, Klion AD, Weller PF. Hypereosinophilic syndromes: Clinical manifestations, pathophysiology, and diagnosis. UpToDate, last updated Apr 06, 2020. www.uptodate.com  
 2. Valent P, Klion AD, Horny HP, et al. Contemporary consensus proposal on criteria and classification of eosinophilic disorders and related syndromes. J Allergy Clin Immunol 2012; 130:607. PubMed  
 3. Klion AD, How I treat hypereosinophilic syndromes. Blood 2009;114(18): 3736-41. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Sheikh J, Weller PF. Clinical overview of hypereosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27: 333. PubMed  
 5. Hasselbalch HC, Larsen EP, Gerlach Øgard C. Hypereosinofilt syndrom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 30.10.2018.
 6. Ackerman, SJ, Bochner, BS. Mechanisms of eosinophilia in the pathogenesis of hypereosinophilic disorders. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27: 357. PubMed  
 7. Andersen CL, Vestergaard H, Nørgaard P, et al. Eosinofili - en oversigt med præsentation af nye aspekter vedrørende patogenese, sygdomsklassifikation og behandling. Ugeskrift for Læger 2009;171(45): 3256-62. PubMed  
 8. Roufosse F, Cogan E, Goldman M. Lymphocytic variant hypereosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27: 389. PubMed  
 9. Ogbogu PU, Bochner BS, Butterfield JH, et al. Hypereosinophilic syndrome: a multicenter, retrospective analysis of clinical characteristics and response to therapy. J Allergy Clin Immunol 2009; 124:1319. PubMed  
 10. Ogbogu, PU, Rosing, DR, Horne MK, 3rd. Cardiovascular manifestations of hypereosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am 2007; 27: 457. PubMed  
 11. Plastiras SC, Economopoulos N, Kelekis NL, Tzelepis GE. Magnetic resonance imaging of the heart in a patient with hypereosinophilic syndrome. Am J Med 2006; 119: 130. PubMed  
 12. Chaine G, Davies J, Kohner EM, et al. Ophthalmologic abnormalities in the hypereosinophilic syndrome. Ophthalmology 1982; 89: 1348. PubMed  
 13. Roufosse F, Klion AD, Weller PF. Hypereosinophilic syndromes: Treatment. UpToDate, last updated Apr 07, 2019. UpToDate  
 14. Dispenza MC, Bochner BS. Diagnosis and Novel Approaches to the Treatment of Hypereosinophilic Syndromes. Curr Hematol Malig Rep. 2018;13(3):191‐201. doi:10.1007/s11899-018-0448-8 DOI  
 15. Bain BJ. Relationship between idiopathic hypereosinophilic syndrome, eosinophilic leukemia, and systemic mastocytosis. Am J Hematol 2004; 77: 82. PubMed  
 16. Lefebvre C, Bletry O, Degoulet P, et al. Prognostic factors of hypereosinophilic syndrome. Study of 40 cases. Ann Med Interne (Paris) 1989; 140: 253. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)