Hopp til hovedinnhold

Langerhans-celle histiocytose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En tilstand karakterisert ved unormal proliferasjon og spredning av histiocytter og modne eosinofile
Forekomst:
Tilstanden er sjelden, hyppigst blant barn, men forekommer også blant voksne
Symptomer:
LCH kan manifestere seg i bein, hud, lunger, lever, milt, gastrointestinaltraktus, beinmarg, sentralnervesystemet. Initialt ofte diabetes insipidus
Funn:
Kliniske funn avhenger av lokalisasjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er biokjemiske prøver, hormonprøver, skjelettrøntgen, CT, MR
Behandling:
Varierer fra ingen behandling til kjemoterapi, kortikosteroider (immunterapi) og lokal stråling
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Henning Grønberg, spesialist i onkologi, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim