Hopp til hovedinnhold

Lymfangitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En inflammasjon i lymfekanalene som følge av infeksiøse eller ikke-infeksiøse årsaker distalt i lymfebanen
Forekomst:
Vanlig forekommende komplikasjon til distal infeksjon
Symptomer:
Er som regel perifer hudskade eller sår, rød stripe oppetter ekstremiteten
Funn:
Perifert sår eller infeksjon, rød stripe, hovne lymfeknuter, ev. feber
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er ev. blodstatus, dyrkningsprøve, ev. serologi
Behandling:
Antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Fysiologi

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ann-Brit Eg Hansen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital