Hopp til hovedinnhold

Lymfangitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En inflammasjon i lymfekanalene som følge av infeksiøse eller ikke-infeksiøse årsaker distalt i lymfebanen
Forekomst:
Vanlig forekommende komplikasjon til distal infeksjon
Symptomer:
Er som regel perifer hudskade eller sår, rød stripe oppetter ekstremiteten
Funn:
Perifert sår eller infeksjon, rød stripe, hovne lymfeknuter, ev. feber
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er ev. blodstatus, dyrkningsprøve, ev. serologi
Behandling:
Antibiotika
  1. Spelman D. Lymphangitis. UpToDate, last updated Apr 28, 2016. www.uptodate.com  
  2. Suami H, Taylor GI, Pan WR. The lymphatic territories of the upper limb: anatomical study and clinical implications. Plast Reconstr Surg 2007; 119: 1813. PubMed  
  3. Abraham S, Tschanz C, Krischer J, Saurat JH. Lymphangitis due to insect sting. Dermatology 2007; 215: 260-1. PubMed  
  4. Marque M, Girard C, Guillot B, Bessis D. Superficial lymphangitis after arthropod bite: a distinctive but underrecognized entity? Dermatology 2008; 217: 262-7. PubMed  
  5. Schubach A, Barros MB, Wanke B. Epidemic sporotrichosis. Curr Opin Infect Dis 2008; 21: 129. PubMed  
  6. Hirschmann JV. Antimicrobial therapy for skin infections. Cutis 2007; 79(Suppl 6): 26-36.
  7. Garfein ES, Borud LJ, Warren AG, Slavin SA. Learning from a lymphedema clinic: an algorithm for the management of localized swelling. Plast Reconstr Surg 2008; 121: 521. PubMed  
  8. Pitetti RD. Lymphangitis. Medscape, last updated Dec 08, 2016. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ann-Brit Eg Hansen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital