Hopp til hovedinnhold

Miltcyster

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Cyster utgående fra milten
Forekomst:
Sjeldent i vår del av verden
Symptomer:
Ofte få symptomer, vanligst er ubehag i epigastriet
Funn:
Vanligvis ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er CT og ultralyd
Behandling:
Miltcyster bør sannsynligvis behandles kirurgisk
  1. Trondsen E, Næss PA, Erichsen Aa, Buanes T. Laparoskopisk behandling av miltcyster. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 906-7. PubMed  
  2. Bona R. Evaluation of splenomegaly and other splenic disorders in adults. UpToDate, last updated Oct 04, 2019. UpToDate  
  3. Warshauer DM, Hall HL. Solitary splenic lesions. Semin Ultrasound CT MR 2006; 27:370. PubMed  
  4. Hansen MB, Moller AC. Splenic cysts. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2004; 14:316. PubMed  
  5. Thipphavong S, Duigenan S, Schindera ST, et al. Nonneoplastic, benign, and malignant splenic diseases: cross-sectional imaging findings and rare disease entities. AJR Am J Roentgenol 2014; 203:315. PubMed  
  6. Gianom D, Wildisen A, Hotz T, et al. Open and laparoscopic treatment of nonparasitic splenic cysts. Dig Surg 2003; 20:74. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Erik Trondsen, dr. med., overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål Sykehus, Oslo
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden