Hopp til hovedinnhold

Hereditær hemoragisk telangiektasi (HHT), Oslers sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Arvelig systemsykdom med diffus angiodysplasi.
Forekomst:
Svært varierende forekomst. Prevalens sannsynligvis omkring 1 pr. 5000
Symptomer:
Symptomdebut i tidligst i skolealder med residiverende epistaxis, telangiektasier senere. Lesjoner i indre organer og sentralnervesystem er ikke uvanlig.
Funn:
Telangiektasier og funn relatert til shunting av blod i lunger.
Diagnostikk:
Bildediagnostikk kan være aktuelt
Behandling:
Terapi kan være indisert for alvorlige tilfeller med større karmalformasjoner
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.