Hopp til hovedinnhold

Oslers sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Arvelig systemsykdom med diffus angiodysplasi.
Forekomst:
Svært varierende forekomst. Prevalens sannsynligvis omkring 1 pr. 5000. Lik fordeling mellom kjønnene.
Symptomer:
Symptomdebut i tidligst i skolealder med residiverende epistaxis, telangiektasier senere. Lesjoner i indre organer og sentralnervesystem er ikke uvanlig. For de fleste øker plagene med alderen.
Funn:
Telangiektasier og funn relatert til shunting av blod i lunger.
Diagnostikk:
Bildediagnostikk kan være aktuelt. En genetisk test gir diagnosen.
Behandling:
Terapi kan være indisert for alvorlige tilfeller med større karmalformasjoner. 
 • Anders Waage, overlege og professor, Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 1. Horn MA, Hugaas KA, Salvesen R. Oslers sykdom - en risikofaktor for hjerneinfarkt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2435-6. PubMed  
 2. Shovlin C. Clinical manifestations and diagnosis of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler-Weber-Rendu syndrome). UpToDate, last updated Mar 30, 2018. UpToDate  
 3. Fuchizaki U, Miyamori H, Kitagawa S, Kaneko S, Kobayashi K. Hereditary haemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler- Wber disease). Lancet 2003; 362: 1490-4. PubMed  
 4. Senter for sjeldne diagnoser: Oslers sykdom (HHT). Nettsiden besøkt 04.09.18. www.ous-research.no  
 5. Jackson SB, Villano NP, Benhammou JN, et al. Gastrointestinal Manifestations of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT): A Systematic Review of the Literature. Dig Dis Sci 2017; 62: 2623-30. pmid:28836046 PubMed  
 6. Shovlin CL, Guttmacher AE, Buscarini E, Faughnan ME, Hyland RH, Westermann CJJ et al. Diagnostic criteria for hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber syndrome). Am J Med Genet 2000; 91: 66 - 7. PubMed  
 7. Letteboer TG, Mager JJ, Snijder RJ et al. Genotype-phenotype relationship in hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Med Genet 2006; 43: 371-7. PubMed  
 8. Kjeldsen AD, Andersen PE, Mathiesen P. Udredning og behandling af morbus Osler. Ugeskr Læger 2011; 173: 490. Ugeskrift for Læger  
 9. Govani FS, Shovlin CL. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: a clinical and scientific review. Eur J Hum Genet 2009; 17: 860-71. PubMed  
 10. van Gent MW, Post MC, Snijder RJ, et al. Real prevalence of pulmonary right-to-left shunt according to genotype in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: a transthoracic contrast echocardiography study. Chest 2010; 138:833. PubMed  
 11. Fulbright RK, Chaloupka JC, Putman CM, Sze GK, Merriam MM, Lee GK et al. MR of hereditary hemorrhagic telangiectasia: prevalence and spectrum of cerebrovascular malformations. Am J Neuroradiol 1998; 19: 477 - 84. PubMed  
 12. Román G, Fisher M, Perl DP, Poser CM. Neurological manifestations of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber disease): report of 2 cases and review of the literature. Ann Neurol 1978; 4: 130 - 44. PubMed  
 13. Petrillo TM, Fortenberry JD, Chambliss R, Nall KC. Radiological case of the month. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 847 - 8. PubMed  
 14. Dong SL, Reynolds SF, Steiner IP. Brain abscess in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: case report and literature review. J Emerg Med 2001; 20: 247 - 51. PubMed  
 15. Faughnan ME, Palda VA, Garcia-Tsao G, et al. International guidelines for the diagnosis and management of hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Med Genet 2011; 48:73. PubMed  
 16. Shovlin CL, Jackson JE, Bamford KB, et al. Primary determinants of ischaemic stroke/brain abscess risks are independent of severity of pulmonary arteriovenous malformations in hereditary haemorrhagic telangiectasia. Thorax 2008; 63:259. PubMed  
 17. Faughnan ME, Palda VA, Garcia-Tsao G et al. International Guidelines for the Diagnosis and Management of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. J Med Genet 2009, 29. juni (Epub ahead of print).
 18. Sand M, Sand D, Thrandorf C. Cutaneous lesions of the nose. Head Face Med 2010. pmid:20525327 PubMed  
 19. Kjeldsen AD, Oxhoj H, Andersen PE, et al: Pulmonary arteriovenous malformations: screening procedures and pulmonary angiography in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Chest 1999 Aug; 116(2): 432-9. PubMed  
 20. Prigoda NL, Savas S, Abdalla SA et al. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: mutation detection, test sensitivity and novel mutations. J Med Genet 2006; 43: 722-8. PubMed  
 21. Shovlin C, Bamford K, Wray D. Post-NICE 2008: Antibiotic prophylaxis prior to dental procedures for patients with pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) and hereditary haemorrhagic telangiectasia. Br Dent J 2008; 205: 531-3. PubMed  
 22. Senter for sjeldne diagnoser: Oslers sykdom. Nettsiden besøkt 10.05.19. www.sjeldnediagnoser.no  
 23. Kjeldsen A, Aagaard KS, Tørring PM, et al. 20-year follow-up study of Danish HHT patients-survival and causes of death. Orphanet J Rare Dis 2016; 11:157. PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.