Hopp til hovedinnhold

Hereditær hemoragisk telangiektasi (HHT), Oslers sykdom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Arvelig systemsykdom med diffus angiodysplasi.
Forekomst:
Svært varierende forekomst. Prevalens sannsynligvis omkring 1 pr. 5000. Lik fordeling mellom kjønnene.
Symptomer:
Symptomdebut i tidligst i skolealder med residiverende epistaxis, telangiektasier senere. Lesjoner i indre organer og sentralnervesystem er ikke uvanlig. For de fleste øker plagene med alderen.
Funn:
Telangiektasier og funn relatert til shunting av blod i lunger.
Diagnostikk:
Bildediagnostikk kan være aktuelt. En genetisk test gir diagnosen.
Behandling:
Terapi kan være indisert for alvorlige tilfeller med større karmalformasjoner. 
 • Anders Waage, overlege og professor, Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 1. Shovlin C. Clinical manifestations and diagnosis of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler-Weber-Rendu syndrome). UpToDate, last updated Sep 22, 2020. UpToDate  
 2. Snodgrass RO, Chico TJA, Arthur HM. Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia, an Inherited Vascular Disorder in Need of Improved Evidence-Based Pharmaceutical Interventions. Genes (Basel). 2021;12(2):174. Published 2021 Jan 27. PMID: 33513792 PubMed  
 3. Senter for sjeldne diagnoser: Oslers sykdom (HHT). Nettsiden besøkt 18.11.2022. www.ous-research.no  
 4. Jackson SB, Villano NP, Benhammou JN, et al. Gastrointestinal Manifestations of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT): A Systematic Review of the Literature. Dig Dis Sci 2017; 62: 2623-30. pmid:28836046 PubMed  
 5. Faughnan ME, Mager JJ, Hetts SW, et al. Second International Guidelines for the Diagnosis and Management of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. Ann Intern Med. 2020;173(12):989-1001. PubMed  
 6. Letteboer TG, Mager JJ, Snijder RJ et al. Genotype-phenotype relationship in hereditary haemorrhagic telangiectasia. J Med Genet 2006; 43: 371-7. PubMed  
 7. Kjeldsen AD, Andersen PE, Mathiesen P. Udredning og behandling af morbus Osler. Ugeskr Læger 2011; 173: 490. Ugeskrift for Læger  
 8. Govani FS, Shovlin CL. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: a clinical and scientific review. Eur J Hum Genet 2009; 17: 860-71. PubMed  
 9. van Gent MW, Post MC, Snijder RJ, et al. Real prevalence of pulmonary right-to-left shunt according to genotype in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: a transthoracic contrast echocardiography study. Chest 2010; 138:833. PubMed  
 10. Vella M, Alexander MD, Mabray MC, et al. Comparison of MRI, MRA, and DSA for Detection of Cerebral Arteriovenous Malformations in Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. AJNR Am J Neuroradiol. 2020;41(6):969-975. PubMed  
 11. Kritharis A, Al-Samkari H, Kuter DJ. Hereditary hemorrhagic telangiectasia: diagnosis and management from the hematologist's perspective. Haematologica. 2018;103(9):1433-1443. PubMed  
 12. Faughnan ME, Palda VA, Garcia-Tsao G et al. International Guidelines for the Diagnosis and Management of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. J Med Genet 2009, 29. juni (Epub ahead of print).
 13. Sand M, Sand D, Thrandorf C. Cutaneous lesions of the nose. Head Face Med 2010. pmid:20525327 PubMed  
 14. Prigoda NL, Savas S, Abdalla SA et al. Hereditary haemorrhagic telangiectasia: mutation detection, test sensitivity and novel mutations. J Med Genet 2006; 43: 722-8. PubMed  
 15. Shovlin C, Bamford K, Wray D. Post-NICE 2008: Antibiotic prophylaxis prior to dental procedures for patients with pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) and hereditary haemorrhagic telangiectasia. Br Dent J 2008; 205: 531-3. PubMed  
 16. Kjeldsen A, Aagaard KS, Tørring PM, et al. 20-year follow-up study of Danish HHT patients-survival and causes of death. Orphanet J Rare Dis 2016; 11:157. PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.