Hopp til hovedinnhold

Thymom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Et thymom oppstår fra rester av thymiske epitelialceller og klassifiseres i forhold til sin invasivitet
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand, men utgjør 20-25% av alle mediastinale tumores
Symptomer:
En tredjedel er asymptomatiske, en tredjedel har kompresjonssymptomer og en tredjedel av symptomer fra ledsagesykdom
Funn:
Kan i fremskredne stadier være tegn på kompresjon av v. cava superior og/eller kardiorespiratoriske symptomer
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er røntgen, CT, scintigrafi, biopsi
Behandling:
Primært kirurgi. Ved malign svulst er også cytostatika og strålebehandling aktuelt
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden