Hopp til hovedinnhold

Thymom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et thymom oppstår fra rester av thymiske epitelialceller og klassifiseres i forhold til sin invasivitet
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand, men utgjør 20-25% av alle mediastinale tumores
Symptomer:
En tredjedel er asymptomatiske, en tredjedel har kompresjonssymptomer og en tredjedel av symptomer fra ledsagesykdom
Funn:
Kan i fremskredne stadier være tegn på kompresjon av v. cava superior og/eller kardiorespiratoriske symptomer
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er røntgen, CT, scintigrafi, biopsi
Behandling:
Primært kirurgi. Ved malign svulst er også cytostatika og strålebehandling aktuelt
 • Jens Hammerstrøm, overlege, professor dr. med., Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
 1. Duwe BV, Sterman DH, Musani AI. Tumors of the mediastinum. Chest 2005; 128: 2893-909. PubMed  
 2. Evans KJ. Thymoma. Medscape, last updated Dec 03, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors. Ann Thorac Surg 2004; 77: 1860-9. PubMed  
 4. Meneshian A, Giaccone G, Olivier KR. Clinical presentation and management of thymoma and thymic carcinoma. UpToDate, last updated May 05, 2020. UpToDate  
 5. Marom EM. Advances in thymoma imaging. J Thorac Imaging 2013; 28:69. PubMed  
 6. Maher MM, Shepard JA. Imaging of thymoma. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2005; 17: 12-9. PubMed  
 7. Santana L, Givica A, Camacho C. Best cases from the AFIP: thymoma. Radiographics 2002; 22: 95-102. PubMed  
 8. Giaccone G. Treatment of malignant thymoma. Curr Opin Oncol 2005; 17: 140-6. PubMed  
 9. Fang W, Chen W, Chen G, Jiang Y. Surgical management of thymic epithelial tumors: a retrospective review of 204 cases. Ann Thorac Surg 2005; 80: 2002-7. PubMed  
 10. Falkson CB, Bezjak A, Darling G, et al. The management of thymoma: a systematic review and practice guideline. J Thorac Oncol. 2009; 4(7):911-9. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden