Hopp til hovedinnhold

Thymom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Svulst oppstår fra rester av thymiske epitelialceller og klassifiseres i forhold til sin invasivitet
Forekomst:
Sjelden tilstand, men utgjør 25-30% av alle mediastinale tumores
Symptomer:
En tredjedel er asymptomatiske, noen har kompresjonssymptomer som tungpust, hoste, svelgvansker, hevelse i overkropp eller brystsmerter. Ev. symptomer å¨paraneoplastisk syndrom eller autoimmun sykdom, særlig myasteni
Funn:
Kan i fremskredne stadier være tegn på kompresjon av v. cava superior og/eller kardiorespiratoriske symptomer
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er røntgen thorax, CT thorax med kontrast, ev. MR eller PET-CT
Behandling:
Primært kirurgi. Ved langtkommen vekst er cytostatika og strålebehandling aktuelt
  • Jens Hammerstrøm, overlege, professor dr. med., Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
  1. Helsedirektoratet. Lungekreft, mesoteliom og thymom - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 06.01.2023. www.helsedirektoratet.no  
  2. Conforti F, Marino M, Vitolo V et al. Clinical management of patients with thymic epithelial tumors: the recommendations endorsed by the Italian Association of Medical Oncology (AIOM). ESMO Open. 2021 Aug;6(4):100188. Epub 2021 Jun 8. PMID: 34116501 PubMed  
  3. Robinson SP, Akhondi H. Thymoma. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Accessed 15. Aug 2023 www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Marom EM. Advances in thymoma imaging. J Thorac Imaging 2013; 28:69. PubMed  
  5. Hamaji M, Kojima F, Omasa M et al. A meta-analysis of debulking surgery versus surgical biopsy for unresectable thymoma. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Apr;47(4):602-7. Epub 2014 Jul 11. PMID: 25015950 PubMed  
  6. Berg J, Tonev GT, Grimnes JO et al. Thymoma with pleural metastases. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Jun 12;143(9). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.22.0670 DOI  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL