Hopp til hovedinnhold

Waldenstrøms makroglobulinemi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Waldenstrøms makroglobulinemi klassifiseres som en malign monoklonal gammopati
Forekomst:
Sjelden tilstand med færre enn 1 nytt tilfelle per år per 100 000. Rammer eldre mennesker
Symptomer:
Er i starten snikende og uspesifikke med økende slapphet, vekttap og tap av matlyst
Funn:
De kliniske funnene skyldes vevsinfiltrasjon av maligne cellekloner og avhenger av hvilke vev som er infiltrert
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er blodprøver med elektroforese, beinmargsundersøkelse, CT og MR
Behandling:
Indikasjon for behandling foreligger ved symptomgivende tilstand og er først og fremst kjemoterapi
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019. www.helsebiblioteket.no  
 2. Dimopoulos MA, Panayiotidis P, Moulopoulos LA, et al: Waldenstrom's macroglobulinemia: clinical features, complications, and management. J Clin Oncol 2000; 18: 214-26. PubMed  
 3. Leblond V, Kastritis E, Advani R et al. Treatment recommendations from the Eighth International Workshop on Waldenström's Macroglobulinemia. Blood 2016; 128: 1321-8. pmid:27432877 PubMed  
 4. Treon SP, Hanzis C, Tripsas C, Ioakimidis L, Patterson CJ, Manning RJ, et al. Bendamustine therapy in patients with relapsed or refractory Waldenstrom's macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2011; 11: 133-135 PubMed  
 5. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G et al. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Lancet 2013; 381: 1203-10. pmid:23433739 PubMed  
 6. Kapoor P, Ansell SM, Fonseca R, et al. Diagnosis and management of Waldenström Macroglobulinemi. Mayo Stratification of Macroglobulinemia and Risk-Adapted Therapy (mSMART) Guidelines 2016. JAMA Oncology 2017; 3: 1257-65. pmid:28056114 PubMed  
 7. Treon SP, Tripsas CK, Meid K et al. Ibrutinib in previously treated Waldenström's macroglobulinemia. N Engl J Med 2015; 372: 1430-40. pmid:25853747 PubMed  
 8. Dimopoulos MA, Trotman J, Tedeschi A et al. Ibrutinib for patients with rituximab-refractory Waldenström's macroglobulinaemia (iNNOVATE): an open-label substudy of an international, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2016. pmid:27956157 PubMed  
 9. Morel P et al. Prognostic factors in Waldenström's macroglobulinemia. A report on 232 patients with the description of a new scoring system and its validation on 253 other patients. Blood 2000; 96: 852. PubMed  
 10. Rajkumar SV. Treatment and prognosis of Waldenström macroglobulinemia. UpToDate. Last updated Dec 2016. www.uptodate.com  
 11. Buske C, Hoster E, Dreyling M et al. The addition of rituximab to front-line therapy with CHOP (R-CHOP) results in a higher response rate and longer time to treatment failure in patients with lymphoplasmacytic lymphoma: results of a randomized trial of the German Low-Grade Lymphoma Study Group (GLSG). Leukemia 2009; 23: 153. pmid:18818699 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider i NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus