Hopp til hovedinnhold

Waldenstrøms makroglobulinemi

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Waldenstrøms makroglobulinemi klassifiseres som en malign monoklonal gammopati
Forekomst:
Sjelden tilstand med færre enn 1 nytt tilfelle per år per 100 000. Rammer eldre mennesker
Symptomer:
Er i starten snikende og uspesifikke med økende slapphet, vekttap og tap av matlyst
Funn:
De kliniske funnene skyldes vevsinfiltrasjon av maligne cellekloner og avhenger av hvilke vev som er infiltrert
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er blodprøver med elektroforese, beinmargsundersøkelse, CT og MR
Behandling:
Indikasjon for behandling foreligger ved symptomgivende tilstand og er først og fremst kjemoterapi
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider i NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus