Hopp til hovedinnhold
Addison krise har symptomer som alvorlig blodtrykksfall, akutte magesmerter, brekninger og ofte feber.
Addison krise har symptomer som alvorlig blodtrykksfall, akutte magesmerter, brekninger og ofte feber.

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Akutt mangel på binyrebarkhormoner kan utløse en livstruende tilstand, en såkalt Addisonkrise. Tilstanden utløses oftest av en akutt infeksjonssykdom hos pasienter som behandles for binyrebarksvikt

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/binyresykdommer/addison-krise/ 

Hva er Addisonkrise?

Årsak

Når kan en Addisonkrise oppstå?

Diagnosen

Sykehistorie og funn

Behandling

Etter Addisonkrisen

Vil du vite mer

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Addisonkrise. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rushworth RL, Torpy DJ, Falhammar H. Adrenal Crisis. N Engl J Med 2019; 381: 852-61. pmid:31461595 PubMed 
  2. Hahner S, Loeffler M, Bleicken B, et al. Epidemiology of adrenal crisis in chronic adrenal insufficiency: the need for new prevention strategies. Eur J Endocrinol 2010;162:597-602. PMID: 19955259 PubMed 
  3. Allolio B. Extensive expertise in endocrinology. Adrenal crisis. Eur J Endocrinol 2015; 172: 115-24. pmid:25288693 PubMed 
  4. Eyal O, Levin Y, Oren A, et al. Adrenal crises in children with adrenal insufficiency: epidemiologyand risk factors. Eur J Pediatr 2019; 178: 731-8. pmid:30806790 PubMed 
  5. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101: 364-89. pmid:26760044 PubMed 
  6. Tazmini K, Husebye ES, Løvås K. Binyrebarksvikt. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 31.03.2020. Siden lest 03.03.2021 www.endokrinologi.no 
  7. Hahner S, Spinnler C, Fassnacht M, et al. High incidence of adrenal crisis in educated patients with chronic adrenal insufficiency: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:407-416. PMID: 25419882 PubMed