Hopp til hovedinnhold
Feokromocytom: Utredning starter i mange tilfeller på grunn av høyt blodtrykk som ikke lar seg kontrollere med medisiner.
Feokromocytom: Utredning starter i mange tilfeller på grunn av høyt blodtrykk som ikke lar seg kontrollere med medisiner.

Feokromocytom

Feokromocytom er en svulst  som utgår fra binyremargen og som produserer økte mengde katekolaminer. Behandlingen er forebygging av komplikasjoner og fjerning av svulsten gjennom operasjon med kikkehullsteknikk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/binyresykdommer/feokromocytom/ 

Hva er feokromocytom?

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling av feokromocytom

Komplikasjoner til feokromocytom

Prognosen ved feokromocytom

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Feokromocytom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 1915-42. pmid:24893135 PubMed 
 2. Medical Masterclass contributors, Firth J. Endocrinology: phaeochromocytoma. Clin Med (Lond). 2019;19(1):68-71. PubMed 
 3. Carlsen S, Methlie P. Feokromocytom og paragangliom. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 28.09.2021. www.endokrinologi.no 
 4. Elhassan YS, Alahdab F, Prete A, et al. Natural History of Adrenal Incidentalomas With and Without Mild Autonomous Cortisol Excess: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2019. pmid:31234202 PubMed 
 5. Jing Y, Hu J, Luo R, et al. Prevalence and Characteristics of Adrenal Tumors in an Unselected Screening Population A Cross-Sectional Study. Ann Intern Med 2022. pmid:36095315 PubMed 
 6. Eisenhofer G, Bornstein SR, Brouwers FM et al. Malignant pheochromocytoma: current status and initiatives for future progress. Endocr Relat Cancer 2004; 11: 423-36. PubMed 
 7. Husebye ES, Varhaug JE, Heimdal K. Arvelige endokrine tumorsykdommer. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2964-7. PubMed 
 8. Amar L, Servais A, Gimenez-Roqueplo AP, Zinzindohoue F, Chatellier G and Plouin PF. Year of diagnosis, features at presentation, and risk of recurrence in patients with pheochromocytoma or secreting paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2110-6. PubMed 
 9. Young WF. Clinical presentation and diagnosis of pheochromocytoma. UpToDate, last updated Apr 13, 2021. UpToDate 
 10. Jones AG, Evans PH, Vaidya B. Phaeochromocytoma. BMJ 2012; 344: e1042. PMID: 22349579 PubMed 
 11. Young WF, Kebebew E. Treatment of pheochromocytoma in adults. UpToDate, last updated Feb 12, 2021. UpToDate 
 12. Plouin PF, Amar L, Dekkers OM, el al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma. Eur J Endocrinol 2016; 174: G1-G10. PMID: 27048283 PubMed