Hopp til hovedinnhold
Spyttprøve brukes til å måle kortisol i kroppen.
Spyttprøve brukes til å måle kortisol i kroppen.

Prøvetaking av spytt for analyse av kortisol

Spyttprøve en en av de mest nøyaktige metodene for måling av hormonet kortisol i kroppen. Det er viktig at prøvetakingen gjennomføres korrekt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/binyresykdommer/kortisol-i-spytt-provetaking/ 

Kilder

Referanser

  1. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. Tidsskrift for Den norske legeforening