Hopp til hovedinnhold

Diabetes i kropp og sinn

Det er særegne psykologiske utfordringer knyttet til type 1-diabetes. De må tas på alvor og behandles riktig for at man skal få en best mulig hverdag. Jon Haug er spesialist i psykologi og har tatt doktorgrad på dette temaet.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-type-1/diabetes-i-kropp-og-sinn-intervju/ 

Uhyre komplisert

Overhyppighet av spiseforstyrrelser

Vanskelig å skille angstanfall fra reaksjoner på lavt blodsukker

- Ikke vektlagt nok

Ikke noen "sukkersyke" lenger

De fleste klarer seg godt

Vil du vite mer?