Hopp til hovedinnhold

Høyt blodsukker om morgenen

Høyt blodsukker om morgenen ved diabetes type 1, kan noen ganger virke uforklarlig. Årsaken kan være Dawnfenomenet eller Somogyi-fenomenet. Sistnevnte er et resultat av for høy insulindose kvelden før.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-type-1/hoyt-blodsukker-om-morgenen/ 

Kroppens reaksjon på nattlig lavt blodsukker, Somogyi-fenomenet

Økt blodsukker tidlig på morgenen, Dawnfenomenet

Finn årsaken

Finn løsningen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. S Champaneri, R Kalyani. Dawn Phenomenon. Johns Hopkins Diabetes Guide ; : .
  2. Hanås R. Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne. : Cappelen Damm AS, 2011.
  3. F Ratner Kaufman. The Dawn Phenomenon. DOC NEWS 2006; 3 (75): . docnews.diabetesjournals.org